Evert Bisschop Boele bijzonder hoogleraar Cultuurparticipatie

Evert Bisschop Boele bijzonder hoogleraar

Dr. Evert Bisschop Boele is per 1 november 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  De leerstoel is in het leven geroepen om een brug te slaan tussen onderzoek naar kunst en cultuur en het beroepsveld en om onderzoekers, culturele ondernemers, beleidsmakers en creatievelingen met elkaar in contact te brengen. De leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Bisschop Boele wordt een van de gezichtsbepalende figuren van het recent opgerichte Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), een samenwerking tussen de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), het Erasmus University College, Codarts en de Willem Kooning Academie.

Meedoen aan kunst en cultuur
Met het instellen van de leerstoel willen het LKCA en de Erasmus Universiteit Rotterdam de wetenschappelijke belangstelling voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie bevorderen. In het bijzonder moet de leerstoel een bijdrage leveren aan het onderzoek naar cultuurparticipatie. Heeft actief meedoen aan cultuur, zoals museumbezoek of zingen in een koor bijvoorbeeld, invloed op de manier waarop mensen hun identiteit vormen? Hoe helpen culturele ervaringen en uitingen mensen om zin te geven aan het leven en sociale relaties te onderhouden en bouwen? En hoe verandert cultuurparticipatie, zoals het bezoek aan een museum of festival, in deze tijden van globalisering en digitalisering?

Conferentie
Op 28 november 2016 is Evert Bisschop Boele een van de keynote speakers tijdens de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2016. Aan de hand van zijn lopende etnografische onderzoek naar een shantykoor gaat hij in op de vraag wat actieve cultuurparticipatie de beoefenaars brengt. Tevens verzorgt hij een sessie over het Onderzoeksprogramma 'Curious Minds - Kunsteducatie'.

Bisschop Boele wordt een van de gezichtsbepalende figuren van het recent opgerichte Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), een samenwerking tussen de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), het Erasmus University College, Codarts en de Willem Kooning Academie.

Over Evert Bisschop Boele
Evert Bisschop Boele (1964) studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium Maastricht, Filosofie en Musicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 summa cum laude in de sociale wetenschappen aan de Georg-August-Universität in Göttingen. Zijn dissertatie genaamd Musicking in Groningen, over de toepassingen en functies van muziek in hun dagelijks leven in de moderne westerse maatschappij, werd onderscheiden met de Friedrich-Christoph-Dahlmann-Prijs.

Eerder bekleedde hij diverse functies in de muziek en het onderwijs, als docent aan het voortgezet en hoger onderwijs. Hij was werkzaam als vakconsulent, manager en bestuursadviseur. Sinds 2009 was hij achtereenvolgens hogeschooldocent /onderzoeker, associate lector en (leading) lector aan het Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen.

Meer informatie

Suzanne Bosman, E: s.bosman@eshcc.eur.nl T: 010-40 81 734