Executives Add Value

Op vrijdag 1 maart 2013 aanvaardt Bert de Groot in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid met het uitspreken van een rede, getiteld 'Executives Add Value'.

De Groot bespreekt onderwerpen die relevant zijn voor zowel het topmanagement van een bedrijf als voor de bestuurders en beantwoordt vragen die relevant zijn voor besturen, bedrijven en stakeholders. Hij gaat in op verschillende onderwerpen in de bestuurkamer. Een van de onderwerpen is de heterogeniteit van bestuurders. Hoe risicotolerant zijn de leden van de Raad van Commissarissen en Toezichthouders, de CEO en de CFO in vergelijking tot elkaar? Zijn deze bestuurders consistent in hun risicobereidheid? Is een te hoge mate van zelfvertrouwen alleen gerelateerd aan de CEO?

De Groot is sinds 1 oktober 2009 bijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege de Vereniging Trustfonds. Daarvoor was hij rector magnificus en decaan van Nyenrode Business Universiteit. Hij was eerder CFO en lid van het dagelijks bestuur van Randstad Holding N.V.

In 1981 behaalde De Groot zijn doctoraal in de econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde managementopleidingen aan IMD, Wharton, INSEAD en Harvard. In 2006 promoveerde hij aan de EUR op zijn proefschrift getiteld 'Essays on Economic Cycles'. Bij het Econometrisch Instituut publiceert hij over korte– en lange termijn economische voorspellingen voor bedrijven, voor de Nederlandse economie en voor enkele OECD landen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen