Experts nemen initiatief tot ontwerp voor een beter belastingstelsel

Het boek onder redactie van prof.dr. Sijbren Cnossen (Centraal Planbureau, Erasmus School of Economics) en prof.dr. Bas Jacobs (Erasmus School of Economics) bevat bouwstenen voor fundamentele belastinghervormingen. De boekpresentatie vindt plaats op vrijdag 13 december 2019 van 14:00-18:30 in Studio Pulchri op het Lange Voorhout 15 in Den Haag.

De adviezen in het boek zijn geschreven door wetenschappers en beleidsexperts uit binnen- en buitenland. Hiermee willen zij bijdragen aan de discussie voor een beter belastingstelsel voor Nederland, dat nodeloos ondoelmatig is, belastingontwijking aanmoedigt en hoge uitvoerings- en nalevingskosten kent.

Alle voorstellen houden de belastingdruk constant en zijn geen pleidooien voor een grotere publieke sector, meer inkomensherverdeling of sterker overheidspaternalisme. De auteurs komen tot de volgende beleidsaanbevelingen:

Kapitaalinkomen

 • Hef één tarief over alle kapitaalinkomen (rente, dividend en vermogenswinst) uit sparen, beleggen, eigen huis, eigen onderneming en pensioen in de inkomstenbelasting
 • Belast werkelijke in plaats van fictieve (‘forfaitaire’) vermogensinkomsten en verleen een aftrek voor vermogensverliezen
 • Neem de fiscale voordelen voor eigen huis en pensioen weg
 • Vervang het gebruikelijk arbeidsloon voor de directeur-grootaandeelhouder door een gebruikelijk kapitaalinkomen naar Scandinavisch model
 • Voorkom dubbele belastingheffing over dividend en vermogenswinst in de vennootschapsbelasting en in de inkomstenbelasting

Winst

 • Stop met concurrentie en streef naar meer coördinatie in de vennootschapsbelasting
 • Beëindig de fiscale bevoordeling van schuldfinanciering in de vennootschapsbelasting door
  • beperking van de renteaftrek als internationale coördinatie in de vennootschapsbelasting en belasting van vermogensinkomsten in de inkomstenbelasting niet mogelijk zijn; of
  • invoering van een eigen-vermogensaftrek, naast de renteaftrek, als internationale coördinatie in de vennootschapsbelasting en belasting van vermogensinkomsten in de inkomstenbelasting wel mogelijk zijn
 • Belast digitale platforms met een omzetbelasting op de advertentie-inkomsten

Arbeidsinkomen

 • Verlaag de inkomstenbelasting voor werkende armen
 • Stop met fiscaal stimuleren van de tweede verdiener om meer te gaan werken
 • Verminder de fiscale voordelen voor zzp’ers
 • Bundel de toeslagen voor zorg, kinderen en huur in één toeslag

Milieu en mobiliteit

 • Beprijs alle CO2-uitstoot in alle bedrijven en alle sectoren met een uniform tarief
 • Voer rekeningrijden naar tijd en plaats in

Consumptie

 • Schaf de btw-vrijstellingen zoveel mogelijk af in Europees verband en voer één tarief in
 • Hef btw over financiële dienstverlening gebaseerd op vergoeding en maak teruggave van btw mogelijk voor financiële dienstverlening aan bedrijven gebaseerd op marge
 • Hef accijnzen op suikerhoudende dranken en plastics

Over de auteurs

De bundel staat onder redactie van Sijbren Cnossen (CPB, U Pretoria) en Bas Jacobs (EUR) en bevat bijdragen van: Henk-Wim de Boer (CPB), Lans Bovenberg (UvT, EUR), Koen Caminada (LEI), Sijbren Cnossen, Casper van Ewijk (UvA, UvT), Gerben Geilenkirchen (PBL), Aart Gerritsen (EUR), Miriam Gielen (MinSZW), Kees Goudswaard (LEI), Ed Groot (FD), Shafik Hebous (IMF), Patricia Hofmann (Ruhr U Bochum), Bas Jacobs, Egbert Jongen (LEI, CPB), Alexander Klemm (IMF), Marko Koethenbuerger (ETH Zürich), Patrick Koot (CPB), Arjan Lejour (UvT, CPB), Li Liu (IMF), Ben Lockwood (U Warwick), Ruud de Mooij (IMF), Andreas Peichl (LMU München), Rick van der Ploeg (Oxford U, VU), Nadine Riedel (Ruhr U Bochum), Dirk Schindler (EUR), Peter Birch Sørensen (U Copenhagen), Hendrik Vrijburg (LEI), Ludvig Wier (UC Berkeley) en Floris Zoutman (NHH Bergen).

Download het boek 

Het boek en de aparte hoofdstukken kunnen worden gedownload op www.esb.nu/20056607.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl en 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen