Extern onderzoek ESHCC afgerond

Het externe forensisch onderzoek bij de faculteit ESHCC is inmiddels afgerond. Tijdens het onderzoek is door interne en externe bronnen bevestigd dat er vanuit de faculteit actief contact is geweest met een journalist van het NRC. Er is hiermee gekozen voor het zoeken van publiciteit in plaats van het volgen van geëigende procedures binnen de universitaire wereld. Er is echter niet vast komen te staan wie de mogelijke bron was. Er volgen dan ook geen maatregelen en het College van Bestuur heeft besloten het dossier te sluiten.

In een artikel, dat 3 juni 2019 in NRC verscheen, wordt prof. dr. Van den Boom beschuldigd van plagiaat in diesredes en in haar proefschrift. Zij had net voor de EUR in de rol van interim decaan ESHCC een advies afgerond over de toekomst van deze faculteit. Het artikel was aanleiding voor discussies, creëerde een sfeer van onveiligheid en was beschadigend voor de betrokken persoon. Het College van Bestuur ontving concrete signalen dat vanuit de faculteit ESHCC actief contact is geweest met de journalist. Het College van Bestuur vindt dit een ernstige zaak. Bij vermoedens van plagiaat zijn er binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam geëigende procedures, juist om medewerkers te beschermen. Een dergelijk vermoeden had dan op een zorgvuldige manier kunnen worden onderzocht, met inachtneming van privacy van betrokkenen.

Na een grondige afweging heeft het College van Bestuur een extern forensisch bureau opdracht gegeven om een bronnenonderzoek te doen naar dit voorval. Een dergelijk onderzoek is mogelijk op basis van het Reglement Gebruik Internet en ICT-faciliteiten voor medewerkers van de EUR. Uiteraard zijn alle privacyregels in acht genomen. Zo is het onderzoek beperkt in tijd en omvang en heeft het externe bureau op basis van trefwoorden een analyse van de e-mails gemaakt. Alle e-mails die na deze analyse niet relevant leken voor het onderzoek, zijn niet gelezen en direct vernietigd. Personen binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben geen toegang gekregen tot het onderzoeksbestand met e-mails, dus ook niet het College van Bestuur.

Het College van Bestuur betreurt dat er onrust is ontstaan en wil benadrukken dat het onderzoek is verricht vanuit de intentie om een veilige omgeving te creëren.
 

Meer informatie

Persvoorlichting, T (010) 408 12 16 E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen