Extra jaar WW 'versterkt gouden kooi'

Extra jaar WW 'versterkt gouden kooi'

Langer recht op een werkloosheidsuitkering voor oudere werklozen is onwenselijk volgens Bas Jacobs.

De uitkering gebaseerd op de Werkloosheidswet wordt waarschijnlijk verlengd van twee naar drie jaar. Demissionair minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher heeft hiervoor zijn toestemming gegeven aan de sociale partners. 

Bijzonder hoogleraar economisch beleid en overheidsfinanciën Bas Jacobs stelt dat het, nu de crisis voorbij is, niet verstandig is om het aanbod werkzoekenden weer te beperken via een langere WW-duur. Van het aantal mensen dat na twee jaar nog in de WW zit, is 95% ouder dan 50. Dit verbaast Jacobs niet omdat volgens hem de arbeidsmarkt voor ouderen niet functioneert. Een van de redenen hiervoor is dat oudere werknemers relatief duur zijn. Dit komt omdat de cao-lonen gekoppeld zijn aan het aantal dienstjaren. Daarnaast genieten oudere werknemers een hoge ontslagbescherming omdat de ontslagvergoeding en WW-duur bepaald worden door de lengte van het dienstverband. 'Ze zijn duur en blijven waar ze zitten', aldus Jacobs. 'Wanneer je de WW-duur verlengt maak je die gouden kooi weer aantrekkelijker.'

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het Financieele Dagblad, d.d. 27 april 2017.