Faalangst: slechte eigenschap of juist sleutel tot succes?

Faalangst: slechte eigenschap of juist sleutel tot succes?

Hoe meer ambitieuze ondernemers last hebben van faalangst, hoe meer ze geneigd zijn agressiever te investeren. Voor dergelijke ondernemers kan faalangst de ‘brandstof voor succes’ zijn. Dat stellen universitair hoofddocent Dana Sisak (Erasmus School of Economics) en John Morgan (University of California, Berkeley) in een artikel dat binnenkort verschijnt in het Journal of Business Venturing. ​

Veel ondernemers zien faalangst als iets dat moet worden overwonnen. Zo riep premier Rutte bijvoorbeeld recent Nederlandse ondernemers op minder bang te zijn en een voorbeeld te nemen aan hun Amerikaanse tegenhangers. Anderen stellen daarentegen juist dat faalangst een krachtige motivator kan zijn.

In hun paper ‘Aspiring to Succeed: A Model of Entrepreneurship and Fear of Failure’ presenteren Sisak en Morgan een nieuw model dat faalangst bij ondernemers kan beschrijven. Onder welke omstandigheden kan faalangst inderdaad als motivator fungeren?

Ambitieniveau
Volgens de onderzoekers kan faalangst worden beschouwd als een vorm van verliesaversie. Voor wie dergelijke angsten ervaart, weegt verliezen (d.w.z. falen) zwaarder dan winnen (d.w.z. slagen). 
Het ambitieniveau is daarbij belangrijk: Sisak en Morgan stellen dat ondernemers met veel ambitie juist agressiever gaan investeren als ze meer faalangst hebben. Ondernemers met weinig ambitie investeren minder naarmate ze banger worden. Faalangst is dus inderdaad vaak iets wat moet worden overwonnen, maar voor ambitieuze ondernemers kan dergelijke angst de ‘brandstof’ voor succes zijn.

De verklaring zoeken Sisak en Morgan in het tweeledige effect dat een toename van faalangst kan hebben op de prikkel om te investeren. Enerzijds versterkt faalangst de perceptie dat de investeringskosten hoog zijn, waardoor de lust om te investeren afneemt. Anderzijds wordt falen daardoor pijnlijker, zodat de prikkels om te investeren (en zo falen) te voorkomen juist toenemen. En omdat ondernemers met veel ambitie falen uitermate pijnlijk vinden zullen zij geneigd zijn meer te gaan investeren.

Invloed op keuze voor ondernemerschap
Sisak en Morgen gaan bij de presentatie van hun model ook in op de rol van faalangst bij potentiële ondernemers. Het effect van dergelijke angst op de keuze voor het ondernemerschap is zonder meer negatief. Angst om te falen kan mensen ervan weerhouden ondernemer te worden.

Volgens beide onderzoekers hebben bovenstaande inzichten belangrijke implicaties voor het beoordelen van faalangst met betrekking tot ondernemerschap. Het effect dat de wisselwerking tussen ambitie en faalangst heeft op investeringen biedt de unieke mogelijkheid om toetsbare voorspellingen te doen.

Over Dana Sisak 
Dana Sisak is als universitair hoofddocent verbonden aan de capaciteitsgroep Algemene Economie van Erasmus School of Economics en als kandidaat-fellow aan het Tinbergen Instituut. Zij heeft onder meer gestudeerd aan University of California, Berkeley en is gepromoveerd aan de universiteit van St. Gallen, Zwitserland.

Meer informatie

Voor meer informatie en het artikel: Ronald de Groot, woordvoerder Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, T 010 4081762 of 06 53641846