Feestelijke Opening Academisch Jaar 2021-2022

Jeangu Macrooy
Cortège during Opening Academic Year
Arie Kers

Het nieuwe academische jaar van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werd 6 september feestelijk geopend. Duizenden studenten zetten vandaag de eerste stap in hun academische loopbaan en nog eens duizenden vervolgen hun studie na een welverdiende zomervakantie.

Tijdens de opening werd stilgestaan bij de diepgewortelde en zeer succesvolle samenwerking tussen onze universiteit en de stad Rotterdam, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Gasten waren onder andere prof. dr. Kim Putters, collegevoorzitter prof. dr. Ed Brinksma, prof. dr. Rob Zuidwijk en alumna Machtelt Groothuis. Zanger Jeangu Macrooy gaf een bijzonder optreden en ook werd er kennisgemaakt met onze nieuwe Rector Magnificus Annelien Bredenoord. Zij start 1 oktober.

Arie Kers

Brede Welvaart als uitgangspunt bij oplossingen voor maatschappelijke problemen

Voorzitter van het College van Bestuur prof.dr. Ed Brinksma en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) prof.dr. Kim Putters spraken over het belang van de wetenschap en van wetenschappers bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Kim Putters: “Het gaat eigenlijk best goed met Nederland. De economie laat veel veerkracht zien en we lijken redelijk uit de crisis te komen, alleen geldt dat niet voor iedereen. Het gaat niet alleen om het economisch kapitaal, maar ook om het persoonlijk en sociaal kapitaal. Je hebt het over een breder welvaartsperspectief.”

Kim Putters ging daarbij in op de rol van de wetenschap: “Wetenschappers mogen een stap naar voren zetten. Zelfbewuste wetenschap is wetenschap die niet alleen probeert te duiden en te begrijpen, maar ook naar de toekomst kijkt en met oplossingen komt. Maatschappelijke vraagstukken zijn vaak complex en er is een grote behoefte om deze vraagstukken te begrijpen. Zonder wetenschap is er geen maatschappelijke vooruitgang. Hier hebben ook studenten een rol, maar ook inwoners van een stad.”
 

"Positieve maatschappelijke impact maken en oplossingen voor de toekomst"

Ed Brinksma

Voorzitter College van Bestuur

Annelien Bredenoord
Arie Kers

Ed Brinksma: “Het is belangrijk dat we als universiteit zelf een ondernemende houding hebben. Dat we niet wachten tot iemand iets aan ons vraagt maar dat we zelf stap naar voren zetten. Voor échte oplossingen in de samenleving is het belangrijk dat we technische wetenschappen niet los van gedragswetenschap zien en dat we Alfa- en Bètawetenschappen als gelijkwaardig zien. We hebben elkaar nodig. En daarbij hechten we ook veel waarde aan succesvolle samenwerkingen met de gemeente Rotterdam, het bedrijfsleven andere maatschappelijke partners. Het gaat niet alleen over wetenschappelijke excellentie, maar bovenal over impact maken.”

Investeringsfonds voor meetbare maatschappelijke impact

Machtelt Groothuis is alumna van de EUR en medeoprichter van Rubio Impact Ventures, een investeringsfonds dat zich volledig richt op ondernemingen die een meetbare maatschappelijke impact maken. Daarnaast is Groothuis een van de initiatiefnemers van het Graduate Entrepreneur Fonds en ‘founding donor’ van het Ondernemende Vrouwen Fonds, beide van het Erasmus Trustfonds.  Groothuis: “Ik hoop dat dat we de gelijkheid in Nederland vasthouden en dat de ongelijkheid niet groter wordt. Het is belangrijk om oplossingen te verzinnen waar iedereen van kan profiteren. Zoals de apps die er bestaan om eten met elkaar te delen. Op die manier voorkom je voedselverspilling én komen mensen bij elkaar.”

“Zorg dat je scriptie over oplossingen voor de samenleving gaat”

Prof. dr. Rob Zuidwijk

Opening Academic Year 2021-2022

Prof. dr. Rob Zuidwijk is alumnus van de EUR en momenteel werkzaam als hoogleraar Global Supply Chain and Ports aan de Rotterdam School of Management (RSM) en academisch directeur van het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics. Rob Zuidwijk ging in op het belang van verbindingen. Tussen de wetenschap en de samenleving, maar ook verbindingen tussen grote maatschappelijke veranderingen zoals de klimaatcrisis.

De haven heeft de universiteit nodig voor oplossingen. Rob Zuidwijk: “Welk effect heeft het reduceren van uitstoot in de haven op de luchtweginfecties in Rotterdam? Het is belangrijk om dit soort dingen te weten, zodat we werken aan echte oplossingen.” Ook geeft hij nog een tip aan alle studenten: “Zorg ervoor dat jouw scriptie het verschil maakt. Dat het niet alleen theorie bevat, maar dat je scriptie het ook echt over oplossingen voor de samenleving gaat.”

Prijswinnaars OAY 2021
Alexander Santos Lima

EUR-prijzen voor docenten en studenten

Traditiegetrouw zijn er bij de opening van het academisch jaar diverse prijzen uitgereikt. De Onderzoeksprijs werd uitgereikt aan dr. Tina van der Vlies voor haar onderzoek dat grote maatschappelijke impact heeft. Tina levert met haar geschiedenisonderzoek kennis om de wereld beter te begrijpen, problemen te analyseren en tot oplossingen te komen.

De Onderwijsprijs, een prijs voor docenten die een inspiratiebron zijn voor studenten, de Erasmian values hoog in het vaandel hebben staan en zich maximaal inzetten studenten te laten ontwikkelen tot gamechangers. De prijs is dit jaar gewonnen door dr. Ana Uribe Sandoval, docente bij de vakgroep Media en Communicatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication.

De Lambers Student Excellence Award is dit jaar maar liefst aan twee inspirerende en ambitieuze studenten uitgereikt, Ina Jäntgen (Filosofie en Economie) en Charlie Sewalt (Geneeskunde).

Met Strategie 2024 heeft de Erasmus Universiteit een belofte gedaan om een positieve impact te hebben op de maatschappij en daarbij hebben we als doel gesteld een Eco-positieve universiteit te zijn. Nicole Hunfeld (Erasmus MC) won voor haar inzet voor het Green Intensive Care project de Sustainability Award.

Veel studenten schrijven een scriptie over de maatschappelijke vraagstukken in de stad, de Rotterdam Scriptieprijs is dit jaar gewonnen door Jamila Robbeson voor haar scriptie waarin ze onderzoekt wat de voorkeuren van consumenten met betrekking tot laadpalen zijn. Ze ontving de scriptieprijs uit handen van de Rotterdamse wethouder Said Kasmi.

Tot slot is de Student Societal Impact Award gewonnen door Max Wagenaar en Emma Peters die vanuit het studenteninitiatief Erasmus Verbindt met veel initiatief, daadkracht en leiderschap de relatie tussen de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam versterken.

Alexander Santos Lima

Veerkracht is wat we nodig hebben

Na een afwisselend programma wordt vooruitgeblikt naar het collegejaar 2021-2022. Voorzitter van het College van Bestuur Ed Brinksma: “Het leven zowel persoonlijk als in het algemeen kenmerkt zich door ons vermogen crisis te overwinnen en het geloof daarin dat te kunnen. Veerkracht is wat we nodig hebben. Universiteiten spelen een onmisbare rol in het ontwikkelen van menselijke veerkracht.  Als ontwikkelaars en hoeders van de wetenschap spelen universiteiten een cruciale rol in de ontwikkeling van menselijke veerkracht. We moeten de politieke correctheid rondom multidisciplinariteit voorbij en disciplines in onderzoek en onderwijs echt bijeenbrengen ten bate van de grote maatschappelijke uitdagingen. En we moeten leren deze kennis effectief in te zetten voor het ontwerpen van oplossingen.”

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen