Feestelijke prijsuitreiking tijdens kerstborrel Erasmus School of Economics

Feestelijke prijsuitreiking tijdens kerstborrel Erasmus

Op dinsdag 13 december jl. zijn tijdens de jaarlijkse kerstborrel diverse medewerkers door het managementteam van Erasmus School of Economics in het zonnetje gezet. In de categorie ‘Top Researcher’ ontvingen de volgende wetenschappers erkenning voor hun werk: Sjoerd van Bekkum, Stefan Obernberger, Vijay Hariharan, Michel van der Wel, Dana Sisak en Jolanda Hessels. Op het gebied van onderwijs werd de prijs ‘Top Lecturer’ uitgereikt aan Gertjan van de Burg, Han Smit, Anne Gielen, Paul Bouman en Theresa Bago d'Uva.

De ‘Societal impact award’ was dit jaar voor hoogleraar Robert Dur die in samenwerking met de gemeente Rotterdam diverse veldexperimenten uitvoerde. Deze experimenten toetsten in een volledig natuurlijke omgeving verschillende manieren om te voorkomen dat huisvuilzakken en grofvuil zich opstapelen naast de gezamenlijke afvalcontainer, zogenoemde bijplaatsing. Meer aan de bewoners zelf overlaten door minder frequent schoon te maken bleek ook op langere termijn niet te resulteren in minder maar in meer bijplaatsing.

Senior beleidsadviseur Wietske Rowaan ontving vervolgens uit handen van de decaan de ‘Support Award’. In 2007 startte Wietske als studieadviseur aan Erasmus School of Economics. In de jaren daarna maakte ze carrière hetgeen in 2010 resulteerde in een aanstelling als junior beleidsadviseur en, na het overlijden van collega Wouter van den Brink, als senior beleidsadviseur. Veel waardering is er voor het uitstekende werk dat zij heeft verricht in het kader van de re-accreditatie van de bachelor- en masterprogramma’s.

De Dean’s Award ging dit jaar naar FAECTOR (Faculty Association Econometrics & Operations Research) voor hun uitstekende bijdrage in de afgelopen 50 jaar. FAECTOR streeft er altijd naar om hun ambitie te verwezenlijken door het organiseren van een gevarieerde portfolio van projecten en evenementen voor econometriestudenten in Nederland. Sinds hun oprichting in 1966 is de vereniging nog steeds groeiende, zowel in ledenaantal als in het aantal activiteiten dat zij organiseren. Op dit moment is het de grootste en meest prestigieuze vereniging voor econometriestudenten in de hele wereld.

Architectenbureau cepezed heeft de plannen gepresenteerd van de renovatie van het Tinbergen gebouw. De presentatie kan worden bekeken door op de volgende link te klikken: https://drive.google.com/open?id=0B1_6Oog39QAhU0QyNDR1Y19YNjQ

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatieadviseur van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl en 06 53 641 846.