Feestelijke uitreikingen van de bachelorbul

De bullen zijn afgelopen week in de Aula en zaal CB-1 feestelijk uitgereikt aan alle studenten die afgelopen collegejaar hun bachelorstudie succesvol hebben afgerond. Op 17 november ontvangen ook de Fiscalisten hun bul.

In totaal ontvingen ruim 350 studenten verdeeld over drie avonden hun certificaat. Een aantal daarvan heeft de bacheloropleiding zelfs Cum Laude afgerond. Proficiat! Er staat nog één bachelorbuluitreiking gepland op 17 november. Dan zullen ook de afgestudeerde studenten van Fiscaal recht hun bachelorbul ontvangen.

De studenten, inmiddels masterstudenten of alumni, kregen in het bijzijn van hun familie en vrienden de bul uitgereikt. De uitreiking Rechtsgeleerdheid is verzorgd door de decaan prof. Suzan Stoter en prof. Ruben Houweling. Hier waren ook de mr. drs. studenten bij aanwezig. De uitreiking van de VMO studenten is verzorgd door prof. Maarten Kroeze. De uitreiking van Criminologie is verzorgd door prof. René van Swaaningen en prof. Richard Staring. Willem-Jan Verhoeven was de ceremoniemeester bij de uitreiking.

De uitreikingen werden feestelijk opgeluisterd met een zang & dans-act van Theaterschool Hofplein Rotterdam. Grote dank gaat uit naar onze studieverenigingen JFR, Christiaanse-Taxateur en CIA die een zeer waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de uitreikingen.

Meer informatie

De foto's van de uitreikingen zijn te bekijken op www.fotoesl.nl.