Fieke van der Lecq voorgedragen als kroonlid SER

Fieke van der Lecq voorgedragen als kroonlid SER

Fieke van der Lecq, bijzonder hoogleraar pensioenmarkten aan Erasmus School of Economics, is vrijdag 15 augustus 2014 door de Ministerraad voorgedragen als kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Een van de taken van de SER is het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. De raad geeft vaak gevraagd, maar ook wel ongevraagd advies. Decaan Philip Hans Franses reageert verheugd op de voordracht: “Met haar inhoudelijke kennis van pensioenmarkten is Fieke van der Lecq een ideale adviseur voor de SER. Ik vind het dan ook fantastisch nieuws, voor haar en natuurlijk ook voor Erasmus School of Economics!” Kroonleden zijn door de regering benoemde deskundigen. Naast deze leden is de SER samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Fieke van der Lecq is algemeen econoom en bedrijfseconoom. Als bijzonder hoogleraar bezet zij sinds 2008 de APG-leerstoel Pensioenmarkten aan Erasmus School of Economics. Ook is zij wetenschappelijk directeur van het Certified Pensioen Executive program van Erasmus School of Accounting and Assurance. Daarnaast vervult ze diverse toezicht- en adviesfuncties. Zo is Van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd NV en lid van de Raad van Toezicht van het CBR. Daarnaast is ze voorzitter van de Raden van Toezicht van twee pensioenfondsen en voorzitter van de beleggingscommissie van een pensioenfonds. Ook adviseert ze de AFM in de commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy. In het verleden werkte Fieke van der Lecq bij het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau, waarna ze zes jaar hoofdredacteur en uitgever van ESB was. Bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit gaf ze van 2006 tot en met medio 2010 leiding aan het onderzoeksteam Monitor Financiële Sector en ontwikkelde ze het mededingingstoezicht op de pensioensector.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communication Officer, mobiel +31 6 53 641 846, email: rdegroot@ese.eur.nl.