Financial Transaction Tax: the perfect storm, calm after the storm of windstil?

Financial Transaction Tax: the perfect storm, calm after the

Het is de vraag of een Europese storm – de invoering van de Financial Transaction Tax – een perfecte storm gaat worden of dat het windstil blijft. Vooralsnog lijkt de invoering meer een storm in een glas water te zijn, dan de ernstige economische ontwrichting van de financiële economie in Europa die jaren geleden was gevreesd toen de eerste concept richtlijn over deze nieuwe belastingvorm werd gepubliceerd. In een opiniestuk op de website van TaxLive d.d. 8 mei 2014 geeft Dick van Sprundel, wetenschappelijk medewerker/promovendus en verbonden aan Erasmus School of Economics en werkzaam als Senior Manager International Tax Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, zijn commentaar.

‘Wat zou de Financial Transaction Tax – in de volksmond de FTT – moeten inhouden? Kort samengevat hebben elf lidstaten het plan opgepakt om via het zogenaamde meersnelhedenregime zich ertoe te bewegen een belasting in te voeren die wordt geheven bij bepaalde financiële transacties. Het meersnelhedenregime houdt in dat als er binnen Europa geen consensus is, ten minste negen lidstaten kunnen besluiten om gezamenlijk een nieuwe regelgeving in te voeren. Het meersnelhedenregime wordt niet vaak gebruikt, maar de FTT is voor het moment de meest bekende', aldus Van Sprundel.

Meer informatie

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van TaxLive, 8 mei 2014.