Financiële impuls voor onderzoek duurzame ontwikkelingsdoelen

Erasmus School of economics

De komende jaren investeert Erasmus School of Economics vijf miljoen euro in vijf onderzoeksprojecten die direct verband houden met de Sustainable Development Goals (SDGs).

In de afgelopen weken hebben onderzoekers van Erasmus School of Economics een programmavoorstel ingediend waarin een duidelijke koppeling wordt gelegd met één of meer SDGs. De SDGs die in de vijf geselecteerde onderzoeksprogramma’s worden behandeld hebben betrekking op armoede, ongelijkheid, diversiteit, verantwoordelijke arbeid en innovaties.

Jan Peter Balkenende, naast hoogleraar aan Erasmus School of Economics ook voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, is verheugd dat de Erasmus School of Economics de SDGs omarmt in de vorm van onderzoeksprojecten. ‘Nederland heeft zich zowel aan de SDGs als aan het Klimaatakkoord gecommitteerd waardoor deze in de komende 15 jaar onmiskenbaar de leidraad vormen voor het nationale duurzaamheidsbeleid. Het zou prachtig zijn als de geselecteerde onderzoeksprojecten bijdragen aan de verankering van de SDGs in het curricula van het economisch onderwijs, bijvoorbeeld via minors, majors en masteropleidingen.’

De SDGs-onderzoeksprojecten, waarvan de eerste in het voorjaar van 2018 van start gaat, omvatten dataverzameling op verschillende continenten, veldexperimenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, innovatieprojecten in India, gender- en migratieaspecten in China en India en bijvoorbeeld efficiënt transport van medicijnen in verschillende Afrikaanse landen. Bij het onderzoek zijn promovendi en postdocs betrokken. 

Meer informatie

Ronald de Groot, communications officer van Erasmus School of Economics, E rdegroot@ese.eur.nl of  T +31 6 53 641 846.