Financiering voor Open Access boekpublicaties

Hoofd- en medeaanvragers van door NWO gefinancierde projecten kunnen voor het Open Access publiceren van wetenschappelijke boeken voortkomend uit NWO financiering een vergoeding aanvragen voor de book processing charges (bpc).

NWO wil een verdere impuls geven aan de Open Access beschikbaarheid van wetenschappelijke boeken die voortkomen uit haar financiering. Daarom stelt NWO vanaf 1 juni 2020 jaarlijks 500.000 euro beschikbaar voor het Open Access publiceren van boeken. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend zolang het budget reikt. Open Access Boeken is een doorlopende call, in eerste instantie tot 2022. Het totaalbudget is 500.000 euro per jaar en maximaal 10.000 euro per aanvraag.

Sinds 2015 streeft NWO ernaar dat alle publicaties die voortkomen uit NWO-financiering Open Access beschikbaar zijn. Dat geldt voor wetenschappelijke artikelen maar in principe ook voor wetenschappelijke boeken en boekhoofdstukken. Eventuele publicatiekosten die verbonden zijn aan Open Access worden vergoed via de projectbegroting. Vaak vergt het schrijven van een boek echter meer tijd dan de duur van een NWO-project, waardoor onderzoekers de kosten van Open Access publicatie voor boeken niet kunnen opnemen in de projectbegroting.

Het programma Open Access Boeken vergoedt de ‘book processing charges’ (BPC) die gepaard gaan met het Open Access maken van wetenschappelijke boeken. Dit geldt voor alle wetenschappelijke boeken die met NWO-financiering tot stand zijn gekomen. Onder ‘wetenschappelijke boeken’ verstaat NWO zowel gepeer-reviewde monografieën als geredigeerde bundels.

Plan S en Nationaal Plan Open Science

De call sluit nauw aan bij de voorgenomen invoering van Plan S per 2021 en ook bij de Nationaal Plan Open Science waarin de ambitie vervat is om Open Access ook voor andere dan wetenschappelijke artikelen te bevorderen.

Aanvraag indienen

Op de website van NWO vindt u informatie hoe u een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden en criteria deze moet voldoen. Aanvragen binnen dit programma zijn niet met elkaar in competitie, en NWO is voornemens om alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en de criteria te honoreren voor zover het totale budget per jaar daartoe toereikend is.

Meer informatie

Lees ook de Call Open Acces Boeken

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NWO of neem contact op met Hans Brandhorst en Joy Dijksman via: openaccess.library@eur.nl