Fiscalisten bepleiten lagere lasten in ruil voor hogere btw

Fiscalisten bepleiten lagere lasten in ruil voor hogere btw

Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat in een nieuw belastingstelsel de lasten op arbeid omlaag moeten. Onder fiscalisten bestaat ook grote overeenstemming over hoe dat het best kan worden betaald: verhoog de btw. In Het Financieele Dagblad, d.d. 25 maart 2015 geeft Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, commentaar.

“Trek geleidelijk het btw-tarief op naar 25% en schaf het verlaagde tarief af.” Aldus Kavelaars.

Meer informatie

Zie hieronder het artikel in Het Financieele Dagblad, 25 maart 2015.