Foto’s vooroorlogse promovendi ontdekt

Foto’s vooroorlogse promovendi ontdekt

In de fotocollectie van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een serie foto’s van promovendi uit de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Op één van de foto’s is SDAP-politicus Jan van den Tempel te zien, de eerste minister met Rotterdamse academische wortels. ​

Tussen 1918 en 1939 hebben 138 personen in Rotterdam een proefschrift verdedigd in de handelswetenschappen. In de fotocollectie van de Erasmus Universiteit Rotterdam is recent een serie van promovendi uit die tijd ontdekt. Zij studeerden en promoveerden aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHH), aan de Pieter de Hoochweg, de oudste rechtsvoorganger van de Erasmus Universiteit. Met pedel J.H. Elderman, paraninfen, promotor of familie staan zij trots op de foto, veelal gemaakt door C. Kramer, fotograaf aan de Botersloot in Rotterdam.

Van den Tempel
Een van de foto’s is van de SDAP-politicus Jan van den Tempel. Hij promoveerde in 1927 tijdens zijn Kamerlidmaatschap. In 1939 werd de socialist minister van Sociale Zaken in het kabinet De Geer-II en bleef dat ook tijdens de oorlog in Londen in het kabinet-Gerbrandy.

Jan van den Tempel (midden bovenaan de trap) bij zijn promotie in 1927

Van den Tempel was de eerste ‘Rotterdamse’ academicus die een ministerpost in de regering bekleedde. Na de oorlog volgden onder meer mannen als Lieftinck, Witteveen, Zijlstra, Albeda, Rietkerk, Lubbers, Pronk, Ruding en De Jager zijn (ministers)voorbeeld. En vrouwen als Neelie Kroes en Lilianne Ploumen, de huidige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Op deze pagina zijn de gevonden foto’s van promovendi van de jaren ’20 en ’30 te zien.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 408 1216 of E press@eur.nl