Frank van Oort over ruimtelijke economie

Frank van Oort over ruimtelijke economie

Frank van Oort, hoogleraar op het vakgebied Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics en wetenschappelijk directeur bij het Institute of Housing and Urban Development Studies, behandelt samen met Paul Elhorst (RUG) en Erik Verhoef (VU) in Economisch Statistische Berichten tien inzichten die het onderzoek naar ruimtelijk-economische onderwerpen heeft opgeleverd.

Aangezien de bevolking en werkgelegenheid binnen steden absoluut en relatief sneller groeit dan daarbuiten, lijkt ‘de stad’ meer dan ooit de plek te zijn waar ieders kansen op welvaart, welzijn, productiviteit en groei toenemen. Maar bijna alle economische activiteiten gaan gepaard met het overbruggen van de afstanden waarmee de transport- of transactiekosten van ruimtelijke interactie zijn verbonden; denk aan handel, communicatie, arbeid (pendel), kennis (leren), recreatie en het toeleveren of afnemen van producten en diensten, zowel privaat als publiek. Deze afstandskosten zijn medebepalend voor de ruimtelijke spreiding en concentratie van economische activiteiten binnen en tussen steden en regio’s, en voor de aard en intensiteit van relaties tussen economische agenten.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in Economisch Statistische Berichten, jaargang 101 d.d. 18 februari 2016.