Frank Weerman bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie

Foto van Frank Weerman

Frank Weerman is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de nieuwe leerstoel Jeugdcriminologie aan Erasmus School of Law, vanwege het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Focus van zijn onderzoek is de rol van leeftijdsgenoten en problematische jeugdgroepen bij crimineel gedrag van jongeren, met speciale aandacht voor de groeiende rol van internet bij jeugdcriminaliteit.

De rol van leeftijdsgenoten en problematische jeugdgroepen bij crimineel gedrag van jongeren, daar is het onderzoek van Weerman vooral op gericht. Hij heeft daarbij bijzondere aandacht voor de groeiende rol van internet bij jeugdcriminaliteit. De resultaten van zijn onderzoek zullen als informatie dienen voor beleidsmaatregelen en praktijken om problemen met grootstedelijke jeugdcriminaliteit aan te pakken. De leerstoel sluit aan op nieuwe methodes en theorieën binnen de criminologie en ook op onderzoek dat al eerder is verricht binnen de sectie criminologie aan de Erasmus School of Law.

Erasmus School of Law is blij met deze mogelijkheid om het onderzoek naar jeugdcriminologie in Rotterdam te versterken en een leerstoel te hebben die gekoppeld is aan het thematische masterprofiel jeugdcriminologie. De leerstoel levert niet alleen een aanzienlijke bijdrage aan de missie van internationaal en multidisciplinair onderzoek op hoog niveau, maar ook aan de maatschappelijke rol van de Erasmus School of Law en de sectie criminologie.

Over de leerstoel
De leerstoel wordt gefinancierd door het NSCR, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (opgericht door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Dit centrum houdt zich bezig met fundamenteel, onafhankelijk en interdisciplinair onderzoek en is gespecialiseerd in innovatieve dataverzameling met betrekking tot misdadigers, misdaden, en gerechtelijke reacties op criminaliteit.

De bijzondere leerstoel van prof. Weerman aan de Erasmus School of Law koppelt onderzoekers aan gegevensverzamelingen en draagt zo bij aan de functie van het NSCR als nationaal centrum voor en facilitator van geavanceerd onderzoek op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

Prof. Weerman is op 1 juli 2016 in deze functie begonnen. De leerstoel heeft een duur van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging.

Over Frank Weerman
Prof. dr. Frank Weerman studeerde in 1992 af in sociologie, met de specialisatie criminologie. In 1998 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarvoor hij een empirisch onderzoek verrichtte om Hirschi's bindingstheorie te testen en ook toe te passen op jeugddelinquentie. Van 1998 tot 2000 was hij postdoc bij de Universiteit Twente, waar hij een boek schreef over samenplegen, criminele samenwerking en groepsvorming. Sinds 2000 is hij als (senior)onderzoeker verbonden aan het NSCR. In die periode is hij betrokken geweest bij de opzet en coördinatie van twee longitudinale onderzoeken naar leeftijdsgenoten en crimineel gedrag van adolescenten, waarin gedetailleerde informatie werd verzameld over sociale netwerken van jongeren, hun tijdsbesteding en lidmaatschap van problematische jeugdgroepen.

Meer informatie

Barry Mulder, (010) 408 97 58, communicatie@law.eur.nl