Franziska Weber bekleedt prestigieuze wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht

Franziska Weber, hoogleraar Rechtseconomie aan Erasmus School of Law, is aangesteld als Titularis van de wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht 2021-2022. Zij zal gedurende deze periode onderzoek verrichten en onderwijs verzorgen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Sinds 1998 kent het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), dat als instituut een belangrijke rol vervult bij de ontwikkeling van de rechtswetenschap, jaarlijks één, en sinds 1999 twee, Belgisch-Nederlandse wisselleerstoelen toe. Om de twee jaar wordt een Belgische hoogleraar in staat gesteld om in residence college te geven in Nederland, en om de twee jaar andersom. In 2012 is hier ook de Zuid-Afrikaanse wisselleerstoel aan toegevoegd. De wisselleerstoel stelt de hoogleraar in staat om voor een periode in residence bij de Gastuniversiteit te verblijven en gedurende deze periode diverse activiteiten te verrichten, waaronder een oratie ter aanvaarding van de wisselleerstoel. Op deze manier beoogt TPR de uitwisseling en interactie tussen de diverse rechtsstelsels te bevorderen en de beoefening van het privaatrecht naar een hoger niveau te brengen.

In het komend academisch jaar zal Franziska Weber onderzoek verrichten en gastcolleges verzorgen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij zal ter aanvaarding van de wisselleerstoel een oratie uitspreken en daarbij ingaan op “Privaatrechtelijke handhaving van het Europees mededingingsrecht – een overkoepelende analyse van de prikkelwerking". Ook zal zij vijf colleges verzorgen over rechtsvergelijkende en economische inzichten in verschillende types van kartelschade. “Een onderwerp dat in de laatste jaren belang wint en aantoont hoe verschillende rechtsgebieden met elkaar interageren”, aldus Weber.

Daarnaast zal Weber onderzoek verrichten naar de private afdwinging van het mededingingsrecht. Onderzoek dat naadloos aansluit op haar Habilitationsschrift, waarin Weber, onder andere, Duits, Nederlands en Spaans mededingingsrecht met elkaar vergeleek. “De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor mededingingsinbreuken biedt een fascinerende interactie tussen het mededingingsrecht, het privaatrecht en het burgerlijk procesrecht, en natuurlijk economische inzichten”, aldus Weber. Gedurende de looptijd van de TPR-wisselleerstoel beoogt Weber haar rechtsvergelijkende analyse te verrijken met inzichten uit de Belgische rechtspraak en doctrine.  

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen