Franziska Weber benoemd tot hoogleraar Rechtseconomie

Franziska Weber is per 1 augustus 2021 benoemd tot hoogleraar Rechtseconomie (1.0 fte) aan Erasmus School of Law. De leerstoel bij The Rotterdam Institute of Law and Economics maakt het mogelijk om het recht vanuit maatschappelijk en economisch perspectief te benaderen en de vakgebieden recht en economie verder met elkaar verbinden.

Weber is een expert op het gebied van rechtseconomie en zij heeft een sterk interdisciplinair en internationale achtergrond. Mede dankzij haar werkzame periodes in Duitsland, Spanje en Nederland verricht zij rechtsvergelijkend onderzoek op het gebied van rechtseconomie. Beleidsrelevantie met maatschappelijke impact is een rode draad in al haar activiteiten.

Naast haar werkzaamheden bij de sectie Rechtseconomie is Weber Academic Director van het Erasmus Competition & Regulation Institute (ECRi), maakt zij onderdeel uit van het managementteam van het Behavioural Approaches to Tort and Contract Law (BACT)-programme en is zij recentelijk benoemd tot Diversity Officer van Erasmus School of Law.

De relatie tussen recht en economie

De economische benadering van het recht is uiterst relevant in de huidige samenleving. Nudges maken het mogelijk om de resultaten van rechtseconomische beleidsvorming over te brengen, maar nudges hebben tegelijkertijd een cruciale impact op het menselijk keuzegedrag. Denk bijvoorbeeld aan standaardinstellingen voor cookies of pensioenregelingen.

Verder onderzoek op het gebied van rechtseconomie is ook zeer wenselijk om de impact van de digitalisering en het toenemende gebruik van big data op onder andere het mededingings-, consumenten- en datarecht te analyseren. “De combinatie van rechtsvergelijkend en experimenteel onderzoek binnen dit vakgebied is grensverleggend”, aldus Weber.

Democratische interactie tussen disciplines

Als hoogleraar Rechtseconomie gaat Weber meerdere onderzoeksgebieden bij elkaar brengen, waaronder het consumenten-, mededingings- en datarecht. Volgens Weber is “onderzoek een democratische interactie tussen disciplines”. Tevens zet zij haar onderzoek naar nudges en de impact van digitalisering en het toenemende gebruik van digitale platforms en data voort.

De leerstoel sluit naadloos aan bij de facultaire onderzoeks- en onderwijsmissie om het recht te benaderen vanuit economisch en maatschappelijk perspectief, samengevat in het motto ‘Where Law meets Business’. Decaan van Erasmus School of Law, prof.mr.drs. Suzan Stoter, is verheugd met de benoeming: “Ik ben blij met en trots op het feit dat de veelzijdige Franziska Weber zich aan Erasmus School of Law heeft verbonden. We kijken uit naar de bijzondere rol die zij kan spelen in het versterken van de onderlinge samenwerking binnen onze mooie faculteit.”

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Franziska Weber van harte met haar benoeming en wenst haar veel succes met haar werkzaamheden.
 

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen