Gaan werknemers er echt op vooruit?

Gaan werknemers er echt op vooruit?

In sommige sectoren voorzien de werkgevers flinke loonstijgingen. Ook het Centraal Planbureau verwacht dat lonen iets zullen stijgen. Komt die loonstijging ook echt bij de huishoudens terecht? En is een loonstijging waarschijnlijk? Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, geeft op Trouw.nl commentaar. 

Dat de portemonnee van Nederlandse huishoudens de afgelopen jaren minder goed gevuld was, komt volgens Jacobs niet alleen door de gematigde loonstijging. 'Dat had ook te maken met de stijgende werkloosheid tijdens de crisis. Tegelijkertijd daalden de huizenprijzen, waardoor het vermogen van huishoudens daalde.'

'Kwam er toch iets aan loonstijging bij, dan werd dat meteen afgeroomd door de hogere belastingen en premies die het Rijk invoerden. Denk aan hogere zorg- en pensioenpremies. Dat zorgt wel voor een beter pensioen en betere zorg, maar daar kunnen mensen geen boodschappen van doen. De Nederlandse staat heeft de afgelopen jaren de overheidsfinanciën ten koste van de portemonnee van de Nederlanders op orde gemaakt. Naar mijn opvatting was dat een onverstandige keuze.' aldus Jacobs. 

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel op Trouw.nl, d.d. 21 september 2017.