Gaat Europa economisch hervormen?

NWO Open Competitie SGW subsidie voor onderzoek naar veerkracht EU

Worden de door de Europese Unie (EU) geëiste economische hervormingen die gekoppeld zijn aan het EU COVID-19 investeringspakket ook daadwerkelijk doorgevoerd? Politicoloog en bestuurskundige prof.dr. Markus Haverland van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft financiering toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om dit te onderzoeken. Met deze toekenning uit de Open Competitie, van 580.000 euro, euro, kan hij onderzoek doen zonder aan thematische randvoorwaarden te moeten voldoen.

Covid-19 heeft de EU ook economisch hard getroffen, sommige lidstaten echter harder dan andere, waardoor de stabiliteit van de EU wordt bedreigd. Als reactie heeft de EU een enorm budget beschikbaar gesteld voor investeringen. Dit is echter gekoppeld aan de eis om door de EU gevraagde economische hervormingen, zoals het belastingstelsel, de arbeidsmarkt en de pensioenen, eindelijk door te voeren. Haverland gaat onderzoeken of dit met de extra middelen wel gaat lukken. Verandert het politieke speelveld, doordat de spelers die voor hervormingen zijn gesterkt worden? Pakken zij de handschoen voortvarend op door hervormingen slim te framen en weerstand te doorbreken, of houden Eurosceptische krachten hun tegen? Haverland richt zich in zijn onderzoek op Duitsland, Italië, Nederland en Spanje.

Markus Haverland:” Ik ben heel blij met deze financiering want het maakt diepgaand onderzoek mogelijk naar de fascinerende politieke dynamieken die de hervormingscapaciteit van Europa bepalen. Zeker nu met de oorlog in Oekraïne nog eens boven op de gevolgen van de coronacrisis.  Hoe veerkrachtig is Europa werkelijk?”

NWO Open Competitie SGW

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling.

Over Markus Haverland

Prof.dr. Markus Haverland bekleedt de leerstoel Politicologie bij het Departement Bestuurskunde en Sociologie, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens Fellow aan het Montesquieu Instituut (Den Haag), het European Research Centre for Economic and Financial Governance (Leiden/Delft/Rotterdam), en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij heeft politicologie en bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Konstanz en is gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht.  Zijn onderzoeks- en onderwijsinteresses omvatten EU-beleidsvorming, vergelijkende politiek, vergelijkend overheidsbeleid, en casestudy-ontwerpen. Hij bestudeert momenteel de impact van politisering op de agendavorming, besluitvorming, naleving en belangenbehartiging van de EU, zowel in het algemeen als met betrekking tot financiële en economische regelgeving.

Professor

Prof. dr. Markus Haverland

Meer informatie

Marjolein Kooistra, persvoorlichter ESSB | kooistra@essb.eur.nl + 31 6 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen