Gabriela en Carolina onderzoeken de kwaliteit van leven van werkende Nederlanders

In ons werk neemt digitale technologie een steeds grotere plek in. Welke invloed heeft dit op hoe we werken, organiseren en besturen? Kort gezegd is dat waar de master Organisational Dynamics in the Digital Society (ODDS) over gaat. Gabriela Veleva (27) en Carolina van Winkel (23) hebben de master bijna afgerond. Ze vertellen over een bijzondere panelstudie over het ‘werkende leven in Nederland’, waar zij tijdens hun master aan meewerken.

Gabriela komt uit Bulgarije en studeerde daar Psychologie, voordat ze naar Nederland kwam voor haar master. Carolina is half Italiaans, half Nederlands. Ze behaalde haar propedeuse op de University of the Arts London (UAL) en ging vervolgens naar Rotterdam voor de International Bachelor Communication and Media (IBCoM). Het illustreert het internationale karakter van de master ODDS, iets wat beide studentes bijzonder waarderen. Gabriela: “Als je allemaal een andere achtergrond hebt, kun je enorm veel van elkaar leren. Dankzij de diversiteit in deze master heb ik geleerd onderzoek te doen met aandacht voor verschillende invalshoeken.”

Gabriela Veleva

Interdisciplinaire master

Die diversiteit is er ook door de verschillende disciplines die aan bod komen: Bestuurskunde, Psychologie en Sociologie. Carolina: “Ik weet nog goed dat ik bij de start van deze master flinke discussies had met een van de studenten uit het Psychologie-kamp. Dat is verrijkend, het helpt je op een andere manier te leren denken. En we zijn er uitgekomen hoor!” Gabriela beaamt dat: “Het heeft mijn horizon verruimd. Je krijgt nieuwe inzichten en er ontstaat gesprek. Dat is in het proces van onderzoek doen heel belangrijk.”

Kwaliteit van het werkende leven

De twee studenten zijn betrokken bij dezelfde panelstudie. De studie richt zich op de vraag: ‘wat is de impact van nieuwe technologieën en flexibilisering op de kwaliteit van leven voor werkende Nederlanders?’ Want digitalisering van het werk blijkt tot ingrijpende veranderingen te leiden in de manier waarop organisaties zich inrichten. Er zijn steeds meer zzp’ers en tijdelijke banen in Nederland. Om binnen die veranderingen toch te kunnen zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, is kennis over de effecten van deze nieuwe manier van werken dringend nodig.

Testfase

Gabriela en Carolina hielpen de studie op te zetten. De testfase is inmiddels afgerond, met bevredigend resultaat. Gabriela: “Na de data-analyse wordt het onderzoek uitgevoerd bij een nieuwe onderzoeksgroep. Het mooie is dat we straks veel data hebben. Data die ons in staat stelt verbanden te leggen en te vergelijken. Doordat de groep heel gevarieerd is, kunnen we de antwoorden van bijvoorbeeld zzp’ers vergelijken met antwoorden van werknemers in loondienst. We kunnen de antwoorden van werkende vrouwen vergelijken met die van werkende mannen. En we kunnen verschillende typen werk vergelijken en zien of dat invloed heeft op bijvoorbeeld de ervaren stress.” Carolina: “Dit onderzoek levert nuttige informatie op waar werkgevers in hun beleid echt iets mee kunnen.”

Toekomstplannen

Beide studenten denken nog na over wat ze na hun studie gaan doen. Gabriela: “Ik wil werk doen dat een sterke relatie heeft met psychologie. Ik hou van onderzoeken. Misschien word ik consultant in een internationale context, ik sta voor alles open!” Een internationale werkomgeving ziet Carolina ook wel zitten. “Ik vind verandermanagement heel interessant. Ik zou graag mensen helpen om te gaan met nieuwe digitale ontwikkelingen.”

Meer informatie

Binnen het interdisciplinaire masterprogramma Organizational Dynamics in the Digital Society (ODDS) bestuderen wij de impact van technologie op onze manier van werken en organiseren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar hoe algoritmes werk mede vormgeven, hoe de inzet van robots relaties tussen mensen kan beïnvloeden en hoe het toenemend gebruik van platforms de organisatie van werk verandert.

Aan de ODDS-masteropleiding werken organisatiepsychologen, sociologen, bestuurskundigen en communicatiewetenschappers mee. Studenten studeren af bij twee begeleiders uit verschillende disciplines. Zo waarborgen we het interdisciplinaire karakter van de studie. Afstuderen kan op een eigen onderwerp (bijvoorbeeld bij een organisatie) of op verschillende thema’s die worden aangedragen door de begeleiders. Deze thema’s sluiten vaak nauw aan bij het onderzoeksprogramma van de begeleider. Op die manier ervaren studenten hoe het is om samen te werken met toponderzoekers en leveren ze zelf een bijdrage aan toponderzoek. Afgelopen jaar studeerden studenten af op uiteenlopende thema’s, zoals de rechtszaak tegen Uber, de arbeidsomstandigheden van online platformwerkers en het gebruik van kunstmatige intelligentie bij personeelsselectie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen