Gabriele Jacobs nieuwe Dean Erasmus University College

Decaan prof. dr. Victor Bekkers van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) heeft in overleg met het College van Bestuur (CvB) prof. dr. Gabriele Jacobs per 1 januari 2020 benoemd tot Dean van het Erasmus University College (EUC). Zij volgt de huidige interim-dean prof. dr. Wim Hafkamp op. Prof. dr. Gabriele Jacobs is nu nog verbonden aan Rotterdam School of Management (RSM).

Gabriele Jacobs is nu hoogleraar Organisational Behaviour and Culture bij RSM. Jacobs is gekozen vanwege haar leidinggevende betrokkenheid bij internationaal bachelor-onderwijs binnen bedrijfskunde. Die betrokkenheid draagt ze uit met veel enthousiasme en gedrevenheid, daarbij oog hebbende voor de menselijke maat. Daarnaast is professor Jacobs een uitstekende onderzoeker die vooral veel affiniteit heeft met het opzetten en uitvoeren van interdisciplinair onderzoek. Ook deze kennis en ervaring is belangrijk, gegeven het interdisciplinaire karakter van een Liberal Arts & Science college. De benoemingscommissie was verder onder de indruk van haar visie op de verdere ontwikkeling van het nog relatief jonge EUC waarin de verbinding met de stad Rotterdam ook een belangrijk aandachtspunt is.

Naast Dean zal zij worden aangesteld als hoogleraar binnen ESSB op hetzelfde vakgebied. Haar onderzoek sluit heel goed aan bij het bestaande onderzoek binnen ESSB. Zij werkt al regelmatig samen met onderzoekers van ESSB, vooral op het terrein van veiligheid. Dit is een mooie een versterking voor de faculteit.

Decaan ESSB Victor Bekkers: “Ik ben verheugd met de komst van professor Jacobs als Dean van EUC en als nieuwe collega binnen ESSB. Niet alleen ik maar ook het College van bestuur hebben er alle vertrouwen in dat de kwaliteiten en betrokkenheid van mevrouw Jacobs zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling en versterking van het EUC, met als uniek kenmerk de sterke verbondenheid met de stad Rotterdam. Daarmee onderstrepen we ook dat het EUC een belangrijk vlaggenschip van de EUR is”.

Gabriele Jacobs over haar nieuwe functie: “Ik kijk zeer naar uit om de verantwoordelijkheid op mij te nemen voor de verdere ontwikkeling van een van de meest bijzondere en mooie onderdelen van de EUR, de Erasmus University College. De missie van het EUC spreekt mij zeer aan: studenten te laten ontdekken en ontwikkelen door middel van intellectuele betrokkenheid bij echte problemen en het bieden van een multidisciplinaire hub binnen de EUR. Het past precies bij mijn de professionele waarden die ik in mijn academische carrière nastreef. Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs het krachtigste instrument is dat de mensheid heeft om een betere wereld te maken".

Het College van Bestuur en decaan ESSB hebben veel waardering voor het werk van professor Wim Hafkamp als interim-dean. In het bijzonder voor zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij het wel en wee van de medewerkers en studenten. Ook zijn frisse blik op de toekomst van het EUC is daarbij belangrijk geweest.

Het profiel en de selectiecriteria voor de functie van Dean zijn vastgesteld in samenwerking met het management team van EUC. Vertegenwoordigers van het MT hebben ook deel uitgemaakt van de selectieprocedure.

Over Gabriele Jacobs
Gabriele Jacobs promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Münster, Duitsland, in het kader van een multidisciplinair promotieprogramma van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ze werkte als onderzoeker en assistent-professor aan de Universiteit van Keulen (afdeling Economische en Sociale Psychologie) en aan de Business School in Parijs (HEC). Sinds 2000 is zij werkzaam bij RSM en sinds 2017 als hoogleraar. Zij publiceert in een breed scala aan academische tijdschriften op het gebied van organisatiegedrag en management en ook in tijdschriften met een toegepaste focus.

Gabriele Jacobs is directeur van het Centre of Excellence on Public Safety Management dat zij in 2014 mede heeft opgericht. Daarnaast heeft ze verschillende EU-projecten en nationale onderzoeksprojecten geïnitieerd en gecoördineerd. Momenteel coördineert zij de Erasmus+ kennis-alliantie "International Security Management". 

Ze is academisch directeur van de internationale bacheloropleiding Bedrijfskunde en gaf leiding aan de ontwikkeling van een interdisciplinair internationale executive master programma in security management voor de Europese Unie.

In zes jaar tijd is er een bruisend en succesvol University College in het Rotterdamse centrum tot stand gebracht. In korte tijd heeft het EUC zich weten te vestigen als vast onderdeel van het Nederlandse University College landschap. Meerdere keren is het EUC met haar Bachelor Liberal Arts and Science in de ranking van Keuzegids Hoger Onderwijs als Top Rated Programme uit de bus gekomen. Daarnaast is er een innovatief onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij studenten nauw betrokken worden bij vraagstukken die leven in de stad.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Mediarelaties ESSB, T 010 408 2135 E kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen