Galle en De Bos ronden onderzoek af naar Code Banken en permanente educatie en toezicht bij woningcorporaties

Mr.dr. Annika Galle en prof. dr. Auke de Bos van het IvO Center for Financial Law & Governance hebben in opdracht van de Monitoring Commissie Code Banken en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) het afgelopen jaar onderzoek uitgevoerd.

Het betreft onderzoek naar de Code Banken in opdracht van de Monitoring Commissie Code Banken en daarnaast een nulmeting van de Permanente Educatie onder voorzitters van Raden van Commissarissen van woningcorporaties in opdracht van de VTW. De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en de resultaten bekend gemaakt door de opdrachtgevers.

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de Code Banken concluderen de onderzoekers dat banken de toepassing van de Code Banken serieus nemen. Tegelijkertijd is er wat betreft het gebruik van de website, het beschrijven van de progressie en de informatie over de dochterbanken nog steeds ruimte voor verbetering. De Code Banken vormt nu onderdeel van het totaalpakket Toekomstgericht Bankieren waarmee een nieuw tijdperk start: van de banken wordt een andere aanpak gewenst en de Code Banken kent nu een focus op cultuur en gedrag. De aanbevelingen van de onderzoekers hebben ook betrekking op dit nieuwe tijdperk.

De conclusie uit het onderzoek naar de permanente educatie van de toezichthouders bij woningcorporaties is dat de individuele commissarissen ‘goed in de wedstrijd’ zitten en voldoende tijd aan permanente educatie besteden. Wel zou de educatie zich meer kunnen richten op het team, en niet enkel op de individu. De toezichthouders nemen de relevante maatschappelijke context binnen hun toezicht en educatie mee en hebben daarover ook een duidelijke visie.