Gebrek aan rechten staat zelfredzaamheid vluchtelingen in de weg

Gebrek aan rechten staat zelfredzaamheid vluchtelingen in de

Zelfredzaamheid van vluchtelingen is een mooi uitgangspunt, maar zij moeten zichzelf dan ook wel daadwerkelijk kunnen redden. Van de rechten die wij hen toewensen via het vluchtelingenverdrag kunnen zij in de praktijk geen gebruik maken. Dat stelt prof.dr. Thea Hilhorst in haar inaugurele rede 'Aid-society relations in humanitarian crises and crisis recovery'. Zij gaat daarin in op de trend in de noodhulp om steeds meer te bouwen op de zelfredzaamheid van vluchtelingen. Hilhorst aanvaardt met haar rede op donderdag 22 september 2016 de leerstoel Humanitaire hulp en wederopbouw in het Institute of Social Studies van Erasmus Universiteit Rotterdam.

De leerstoel richt zich op het samenspel tussen internationale hulp, lokale instanties en de getroffen bevolking bij conflicten en natuurrampen.

Zelfredzaamheid
De trend in de noodhulp rond zelfredzaamheid is sterk zichtbaar bij de opvang van vluchtelingen rond Syrië, in Libanon, Jordanië en Turkije. Vluchtelingen wonen niet meer in kampen, maar redden zichzelf in de steden en alleen extra kwetsbare gevallen – alleengaande moeders of zwaar zieken - krijgt een maandelijks bedrag van hulporganisaties via visakaartjes.

Natuurrampen
Hilhorst gaat ook in op haar onderzoek naar de wijze waarop hulporganisaties en overheden reageren op rampen in conflictsituaties. Ongeveer 30 % van de natuurrampen vindt plaats in oorlogsgebieden. Er is nauwelijks beleid op deze situaties, waar de respons op rampen bijzonder gecompliceerd is. Voor haar onderzoek When disasters meet conflict: Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state institutions in different conflict scenarios. ontving Hilhorst in 2015 de prestigieuze VICI beurs van NWO.

Over Thea Hilhorst
Bij het ISS richt Hilhorst zich op het project 'When disasters meet conflict' waarvoor zij de VICI-beurs ontving en werkt daarbij nauw samen met ISS-medewerkers die zich bezighouden met conflict studies en internationale samenwerking. Voor het project zijn drie PhD-researchers en een post-doc aangetrokken.

Thea Hilhorst is tevens nog tot 1 juli 2017 verbonden aan Wageningen University & Research.  Ze promoveerde daar in 2000 op de studie Records and reputations. Everyday politics of a Philippine development NGO, als handelseditie uitgegeven onder de titel The Real World of NGOs. Discourses, Diversity and Development (2003). Hilhorst heeft onderzoeksprogramma’s uitgevoerd naar en uitgebreid gepubliceerd over de dagelijkse praktijken van hulp in onder meer Angola, Mozambique, Rwanda, Congo, Ethiopië, Afghanistan en Sri Lanka.  In 2005 ontving zij een VIDI-subsidie van NWO. Zij is voorzitter van de internationale vereniging van humanitaire studies.

Na de oratie spreekt Ingrid van Engelshoven, wethouder kenniseconomie, internationale zaken, jeugd en onderwijs, over de inzet van Den Haag als stad van vrede en recht op het gebied van humanitaire vraagstukken.

Beeld: Thea Hilhorst. Van kamp naar kamp: Palestijnse vluchtelingen uit Syrië die nu in een Libanees-Palestijns kamp wonen

Beeld: Thea Hilhorst. Van kamp naar kamp: Palestijnse vluchtelingen uit Syrië die nu in een Libanees-Palestijns kamp wonen

Meer informatie

Voor het bijwonen van de oratie en meer informatie klik hier
Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl.