Gebruik van alternative data op de beurs: innovatief of oneerlijk?

Steeds meer beleggers wachten niet meer op de kwartaalcijfers van beursgenoteerde bedrijven, maar kopen aandelen aan de hand van alternatieve datasets. De vraag is of dit wel eerlijk is tegenover beleggers die deze data niet gebruiken. Volgens Arnoud Pijls, universitair docent Ondernemingsrecht en Kapitaalmarktenrecht aan Erasmus School of Law, kan in bepaalde gevallen handel met voorkennis aan de orde zijn.

Grote investeerders zoals hedge funds kopen bij externe partijen grote hoeveelheden data op en kunnen hieruit belangrijke informatie afleiden over beursgenoteerde ondernemingen. Weliswaar zijn Europese beursvennootschappen verplicht voorwetenschap die direct betrekking op hen heeft onverwijld te publiceren, maar door de handel in alternative data kunnen sommige professionele beleggers belangrijke informatie al achterhalen, voordat deze door de vennootschap zelf is gepubliceerd. De vraag is of dat wel eerlijk is.

Geen eerlijk speelveld

“Het is een innovatie op de financiële markten die me erg fascineert. Maar ik dacht ook meteen aan het eerlijke speelveld dat de aandelenbeurs hoort te zijn. Alle deelnemers op de aandelenbeurs, van grote hedge funds tot particuliere beleggers, horen dezelfde informatie op hetzelfde moment tot hun beschikking te hebben”, aldus Pijls. 

Aanleiding voor nader onderzoek  

De Amerikaanse toezichthouder SEC en de Engelse toezichthouder FCA hebben inmiddels aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de handel in (door data vendors) en het gebruik van (door beleggers) alternative data, maar de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet hiervoor vooralsnog geen aanleiding. Pijls ziet wel aanleiding voor nader onderzoek: “Ook bij High Frequency Trading spelen vragen rond een eerlijk speelveld. Daar is de toezichthouder wel actief mee bezig, en daar is op het gebied van regulering al het nodige gebeurd. Maar ook daar gaan de ontwikkelingen snel, en loopt de wetgever steeds iets achter.” 

Informatie-asymmetrie 

Het volledig verbieden van het gebruik van alternative data is geen goed idee zo stelt Pijls: “De handel in en het gebruik van alternative data zorgen ervoor dat effectenmarkten transparanter en efficiënter worden, omdat belangrijke informatie over beursvennootschappen eerder in de beurskoers wordt verwerkt. Alternative data zorgen er echter ook voor dat de mate van informatie-asymmetrie tussen beleggers onderling toeneemt. Het gelijke speelveld tussen beleggers onderling is dus volgens mij wel in het geding en hier kunnen zeker voorkennis-vragen rijzen. Maar doordat belangrijke informatie eerder in de beurskoers wordt verwerkt, neemt de mate van informatie-asymmetrie tussen beursvennootschappen enerzijds en het beleggende publiek anderzijds juist weer af. Vanuit dat oogpunt bezien is verdedigbaar dat het risico op handel met voorkennis juist afneemt.” 

Universitair Docent
Meer informatie

Lees het volledige VPRO-artikel hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen