‘Geld gaat naar lichte zorg, het kwetsbaarste kind is de dupe’

Het gaat slecht met de grote jeugdzorgaanbieders. Gemeenten investeren in preventie en lichte zorg in plaats van in complexere zorg die grotere instellingen aanbieden, zegt hoogleraar Annemiek Harder in een interview in Trouw

Kleine jeugdzorgaanbieders gaat het goed mee en die hebben grote winstmarges. Met grote jeugdzorgorganisaties gaat het beduidend slechter. Zo slecht zelfs dat veel van de belangrijkste jeugdzorgorganisaties op omvallen staan. Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg aan de Erasmus Universiteit, vertelt in het interview waarom dat een zorgelijke ontwikkeling is.

Kinderen kunnen nergens terecht 

Harder: “Met name voor kinderen met problemen thuis, die niet bij hun ouders kunnen blijven wonen, valt zorg weg als grote aanbieders omvallen. Vaak zijn dit kinderen die op verschillende vlakken ondersteuning nodig hebben. Als bijvoorbeeld een woongroep sluit, is het maar de vraag of zij ergens anders terechtkunnen, omdat deze hulp vrij kostbaar is."

Marktwerking als mogelijke oorzaak

De hoogleraar ziet de doorgeslagen marktwerking als mogelijke oorzaak. “Als de marktwerking deze uitwerking heeft, dan moeten we daar zeker van afstappen. De doelgroep die de zorg zo hard nodig heeft, de groep waar ik me ook mee bezighoud, is echt de dupe van het systeem" zo stelt Harder in de krant.”

Lees het volledige interview op Trouw.nl