Geslaagde European Workshops on Econometrics and Health Economics

Van 4 tot 6 september 2013 trad de afdeling Health Economics van Erasmus School of Economics op als gastheer van de 22e editie van de European Workshops on Econometrics and Health Economics. Deze workshops zijn onderdeel van een gerenommeerde serie van jaarlijkse conferenties die al 21 jaar lang gehouden worden. Deze 22e editie werd gesponsord door de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), het Tinbergen Instituut en Erasmus School of Economics en stond in het teken van de viering van het honderdjarig bestaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De workshop droeg bij aan de erkenning van de Erasmus School of Economics (ESE) en de sectie Health Economics als een internationaal centrum voor onderzoek op het gebied van toegepaste gezondheidseconomie. In het verleden stonden er niet alleen vaak artikelen op het programma die later werden bekroond met de 'best PhD student paper award' op de internationale congressen van de International Health Economics Association, maar ook artikelen van internationaal vermaarde econometristen als Pravin Trivedi, Maarten Lindeboom, Frank Windmeijer, William H. Greene of Badi Baltagi.

Dit jaar stond er zelfs een artikel op het programma met als co-auteur de winnaar van de Nobelprijs voor Economie in 2000, James Heckman. Een selectie van de artikelen die tijdens deze workshop werden gepresenteerd, zal worden gepubliceerd in een speciale uitgave van Health Economics, een vooraanstaand internationaal wetenschappelijk tijdschrift op dit vakgebied.

De inhoud van de workshop had betrekking op nieuwe en innovatieve methodologieën binnen applied health economics. Een goed voorbeeld hiervan was het onderzoek naar de effecten van informele zorgverlening op de geestelijke en lichamelijke gezondheid in Duitsland. De resultaten van dit onderzoek kunnen van belang zijn in Nederland, waar pogingen zijn gedaan om het geven van informele zorg te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van persoonlijke zorgbudgetten. Een ander artikel, van Italiaanse onderzoekers, ging over een probleem waar veel aandacht voor is van gezondheidseconomen over de hele wereld: het effect van onderwijs op gezondheid. Zelfs in Nederland leven mensen die een academische of hbo-opleiding hebben afgerond 6 tot 7 jaar langer dan mensen die alleen lagere school hebben. Men denkt dat dit verschil deels te maken heeft met verschillen in levensstijl. In het Italiaanse onderzoek wordt bekeken of hoger opgeleiden daadwerkelijk vaker een gezonde levensstijl hebben waarbij ze bijvoorbeeld preventieve zorg zoeken, sporten, gezond eten en niet roken. Onderzoekers van de UvA presenteerden onderzoeksresultaten over vroege pensionering en sterfte in Nederland, en Franse onderzoekers spraken over de effecten op het sterftecijfer van een verhoogde pensioenleeftijd en het werkende leven in Frankrijk. Ook dit past mooi in de huidige Nederlandse beleidscontext, gezien het recente besluit om de AOW-leeftijd met ingang van volgend jaar geleidelijk te verhogen naar 66 jaar in 2019, tot 67 in 2023.

Het bestuursteam van de Erasmus School of Economics bedankt alle (wetenschappelijke) medewerkers die hebben bijgedragen aan het succes van deze conferentie, in het bijzonder dr. Teresa Bago d'Uva en dr. Pilar García Gómez voor hun uitstekende organisatie.

Meer informatie

Voor de fotogalerij van European Workshops on Econometrics and Health Economics, klik hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen