Gestandaardiseerde sterftecijfers per ziekenhuis, een oneerlijk oordeel over de geleverde kwaliteit van acute zorg

Auteur: Sanne J. den Hartog, PhD
Patient in hospital

Voor kwaliteitsdoeleinden berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar de gestandaardiseerde sterfteratio's (SMR's). In de huidige SMR-berekening wordt geen rekening gehouden met de regionalisering van de acute zorg. De SMR berekent op regionaal niveau in plaats van op ziekenhuisniveau zou een meer valide kwaliteitsindicator kunnen opleveren. 

In een onderzoek van ons team (afdeling Neurologie en Volksgezondheid Erasmus MC) hebben we de ziekenhuis SMR's, specifiek voor niet-gespecialiseerde en gespecialiseerde ziekenhuizen, vergeleken met regionale SMR's (RSMR's).

Gestandaardiseerde sterfteratio's

SMR's zijn verhoudingen tussen het waargenomen en het verwachte aantal sterfgevallen per ziekenhuis. De waargenomen sterfte in het ziekenhuis wordt verkregen uit de administratieve gegevens van de ziekenhuizen. De verwachte intramurale mortaliteit wordt berekend met gegevens over leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, ernst van de hoofddiagnose, urgentie van de opname, Charlson comorbiditeitsindex, woonplaats vóór opname, maand/jaar van opname. Wanneer de SMR lager is dan 1, is het sterftecijfer in het ziekenhuis lager dan verwacht en hoger dan 1 is het sterftecijfer in het ziekenhuis slechter dan verwacht. De SMR's kunnen worden gebruikt om de prestaties van ziekenhuizen te vergelijken.

Onze studie

Wij gebruikten gegevens uit de Nederlandse Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Deze database bevat ziekenhuisopnames van alle ziekenhuizen in Nederland. De ziekenhuis SMR's werden berekend volgens de huidige aanpak van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De RSMR's werden berekend met gewogen SMR's per ziekenhuis.

Lees de volledige blog door rechtsboven naar het Engels te switchen.

Promovendus
Sanne den Hartog
Sanne den Hartog is promovenda bij de afdeling Neurologie, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, en Public Health van het Erasmus MC. Haar focus ligt op de kwaliteit van beroertezorg. Je kunt contact met haar opnemen via email: s.denhartog@erasmusmc.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen