Gezamenlijk statement: mobiliteit in hoger onderwijs als katalysator voor weerbaarheid en vernieuwing

Elodie Burrilon

Ondanks de uitdagingen die de COVID-pandemie met zich meebrengt, en haar impact op internationale mobiliteit, is Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ervan overtuigd dat het delen van kennis over landsgrenzen heen een kernelement is van het hogere onderwijs. Die transnationale kennisdeling moet dus gewaarborgd worden als een gedeelde waarde. Universiteiten moeten samenwerken om academische mobiliteit te bewaren. Om aan te geven, dat EUR zich verbonden voelt met dit doel, hebben we een gezamenlijk statement over academische mobiliteit van universiteiten wereldwijd ondertekend.