Goed, beter, best! Over optimalisatie in het openbaar vervoer

Goed, beter, best! Over optimalisatie in het openbaar

Op vrijdag 18 november 2016 aanvaardt dr. Dennis Huisman in het openbaar zijn ambt als bijzonder hoogleraar Openbaar Vervoer Optimalisatie aan Erasmus School of Economics, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR. De titel van zijn inaugurele rede is: Goed, beter, best! Over Optimalisatie in het openbaar vervoer.

Over optimalisatie in het openbaar vervoer

In het openbaar vervoer is de afgelopen decennia optimalisatie vooral succesvol toegepast bij tactische of operationele planningsproblemen. Het doel was daarbij vooral het reduceren van kosten. Dit doel zal ook de komende jaren belangrijk blijven. In zijn rede zal Huisman dan ook ingaan op het vinden van de “beste” planning. Een ander belangrijk aandachtsgebied zal de komende jaren liggen op het verbeteren van de service aan de reiziger. In het bijzonder zal worden ingegaan op het verbeteren van de betrouwbaarheid van de treinreis. Vertragingen zijn immers één van de grootste ergernissen van de reiziger. Door “goed” gebruik te maken van optimalisatie kan ook op dit punt het openbaar vervoer “beter” worden.

Over Dennis Huisman

Dennis Huisman studeerde Econometrie & Besliskunde aan Erasmus School of Economics. Na een succesvolle afronding in 1999 volgde aansluitend zijn promotieonderzoek over het plannen van bussen en buschauffeurs. In 2004 promoveerde hij op dit onderzoek, eveneens in Rotterdam. Sindsdien bekleedt hij zowel een parttime positie bij Erasmus School of Economics als bij de NS. Binnen de NS houdt hij zich bezig met diverse logistieke onderwerpen van strategisch tot operationeel, waaronder de Be- en Bijsturing van de Toekomst van NS en ProRail. In 2008 maakte Huisman deel uit van het NS-team dat de prestigieuze Franz Edelman Award won. De Franz Edelman Award staat ook wel bekend als de ‘Super Bowl’ binnen het vakgebied Operations Research.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl