Goed nieuws op Diversity Day: ons Diversity and Inclusion Office ontvangt Erasmus+ financiering voor nieuw IDEA-netwerk van Europese universiteiten

The University of Zadar in Croatia
EU logo

Vandaag - 4 oktober - is het Diversity Day. Een dag om te vieren en te omarmen wie we zijn, ongeacht ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit of handicap. Het is een dag om stil te staan bij en te leren over elkaar. We zijn er trots op om op deze speciale dag goed nieuws te delen: ons Diversity and Inclusion Office heeft van Erasmus+ financiering toegewezen gekregen voor een uniek nieuw samenwerkingsverband van verschillende Europese universiteiten onder de naam IDEA-net, wat staat voor Inclusion, Diversity, Equity, Access-network.

IDEA-net is een nieuwe vorm van samenwerking en organisatie tussen Europese universiteiten en instellingen. Het doel is om ervaringen en expertise op het gebied van inclusie, diversiteit, gelijkheid en toegankelijkheid uit te wisselen, om te leren, te groeien en op elkaars ervaringen voort te bouwen. Via IDEA-net helpt ons D&I Office bij het opzetten van D&I-structuren op universiteiten in Slovenië, Servië en Kroatië.

Het ontmantelen van structurele ongelijkheden in de academische wereld is een noodzakelijke, maar uitdagende taak. Er bestaan geen eenvoudige oplossingen voor deze complexe problemen. Om onze ambities voor de noodzakelijke verandering te verwezenlijken, zal IDEA-net verschillende pakketten ontwikkelen en aanbieden ter ondersteuning van de integratie en incorporatie van IDEA in de dagelijkse werkzaamheden, standaardpraktijken, processen en initiatieven van de deelnemende instellingen. Aan drie universiteiten in de westelijke Balkan zal dit leiden tot de invoering van IDEA-structuren en ondersteunende diensten, om tot betere resultaten voor hun personeel en studenten te komen.

Wie dragen bij aan IDEA-net

Deelnemende universiteiten en organisaties in IDEA-net zijn Erasmus University Rotterdam (Nederland), Knowledge Innovation Centre (Malta), University of Ljubljana (Slovenië), University College Dublin (Ierland), Stichting ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (Nederland), University of Belgrade (Servië) en University of Zadar (Kroatië).

Activiteiten en resultaten

  • Database met meer dan 70 ‘good practices’ van strategieën en benaderingen op het gebied van Inclusion, Diversity, Equity, Access (IDEA).
  • Richtlijnen voor het opzetten van IDEA offices en de juiste infrastructuur, en voor het vormen van bondgenootschappen binnen de (eigen) organisatie.
  • Invoering van IDEA-structuren en ondersteunende diensten in de universiteiten van Ljubljana, Zadar en Belgrado, met betere resultaten voor hun personeel en studenten tot gevolg.
  • ‘Community of practice’ gecentreerd rond kennisdeling, toekomstige trends en samenwerking.

Ons Diversity and Inclusion Office is de coördinator van dit nieuwe netwerk. We zijn blij met deze financiering van Erasmus+ en we zijn erg trots op onze coördinerende rol in dit project, dat gericht is op het verbeteren en verankeren van inclusie, diversiteit, gelijkheid en toegankelijkheid aan universiteiten in heel (Oost-)Europa. De financiering vanuit Erasmus+ en de rol als coördinator is een erkenning van de positie en voortrekkersrol die wij als Diversity and Inclusion Office hebben.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen