Goede scores Erasmus School of Economics in medewerkersonderzoek

Erasmus School of Economics scoort een ruime voldoende in een onafhankelijk medewerkersonderzoek dat als doel heeft om te evalueren hoe medewerkers aankijken tegen Erasmus Universiteit Rotterdam. Erasmus School of Economics laat een verbetering zien ten opzichte van de uitkomst van een identiek onderzoek dat voor het laatst in 2014 plaatsvond.

De algemene tevredenheid onder medewerkers van Erasmus School of Economics is met een score van 7,5 prima te noemen, ook ten opzichte van de benchmarks. Naast de algemene tevredenheid laat Erasmus School of Economics ook een gunstige ontwikkeling zien op de zeven gedefinieerde thema’s. De scores op thema’s van Erasmus School of Economics in beeld worden weergegeven in de bijlage.

Margaretha Buurman, hoofd HRM/Bestuur & Beleid, is blij met de uitslag: “Het is fijn te zien dat we hoger hebben gescoord op de punten die we na de uitslag van het onderzoek 2014 wilden verbeteren. Bijvoorbeeld op het gedefinieerde thema ‘leadership’ is een slag gemaakt. Het blijft natuurlijk wel een constant punt van aandacht om de scores zo te houden en waar mogelijk te verbeteren zoals het thema ‘efficiency’.”

Alle medewerkers in loondienst, uitgezonderd student-assistenten, hebben van het College van Bestuur per email bericht gehad over de wijze waarop ze kunnen inloggen om de EUR brede rapportages in te kunnen zien.

Kijk op: www.eur.nl/medewerkersonderzoek.

Voor de uitslag van het gedeelte dat betrekking heeft op Erasmus School of School, zie de shared folder \\campus.eur.nl\shared\departments\ESE-FD-ALGEMEEN\Medewerkersonderzoek 2016 (kopieer naar browser) Dit document kan alleen worden geopend door medewerkers

Visual illustration of the scores for each topic
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer, Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen