GovLab010 | kennisplatform sturing in verandering | samenwerking EUR en Gemeente Rotterdam

Rotterdam staat voor complexe en uitdagende transitieopgaven. Denk aan digitalisering, duurzame energie en klimaatverandering. Deze transities hebben een groot effect op de stad, maar ook op de gemeentelijke organisatie. Ze stellen hoge eisen aan de “besturing van de stad” en de wijze waarop het stadsbestuur en de ambtelijke organisatie opereert.

Ook de sturing zelf staat voor een transitie, waarbij deze moet leren inspelen op de onvoorspelbare dynamiek en sterke vervlechting van maatschappelijke vraagstukken en de maatschappelijke wens om zelf initiatief te kunnen nemen. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, slaan Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam de handen ineen in het samenwerkingsverband GovLab010.

Wat is GovLab010?

GovLab010 wil een krachtige verbinding zijn tussen universiteit en stad op het gebied van governance in transities. Deze doelstelling sluit goed aan bij de ambitie van de Gemeente Rotterdam en de EUR om hun strategische samenwerking te intensiveren. In GovLab010 wordt de wetenschappelijke expertise van de EUR en de praktische kennis en ervaring van de Gemeente Rotterdam gebundeld. Kennisvragen vanuit de gemeente worden gearticuleerd, waarna de mogelijkheden voor onderzoek worden verkend en verbindingen worden gelegd met onderzoekers binnen de EUR. De onderzoeksvragen hebben een bestuurskundige insteek, maar kennen vaak ook sterke raakvlakken met andere disciplines als bedrijfskunde, rechten, psychologie, economie of filosofie. GovLab010 wil daarom sterke netwerken opbouwen binnen de EUR voor het organiseren van interdisciplinair onderzoek.

Agenda voor 2021

GovLab010 is in 2020 gestart met de uitvoering van een aantal onderzoeken, het organiseren van webinars, het versterken van het team en het opbouwen van netwerken. 2021 staat in het teken van het uitbouwen van het netwerk (binnen gemeente en EUR) en het verbreden van de onderzoekstrajecten. Daarnaast wordt gewerkt aan een online kennisbank die opgedane kennis beschikbaar stelt en verbinding van kennis mogelijk maakt. Verder worden in 2021 meerdere webinars en mini-colleges georganiseerd en wordt gestart met de Governance Review, een periodieke evaluatie van de organisatieontwikkeling van de Gemeente Rotterdam.

Onderzoek

Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten binnen GovLab010 zijn:

  • Beoordeling van het innovatief vermogen van cluster Stadsontwikkeling
  • Borging van de werkwijze van de Omgevingswet
  • Evaluatie van meerwaarde Sustainable Development Goals voor beleidsvorming
  • Ontwerp van een ex-ante review voor duurzame impact van pilots
  • Het analyseren van de onderstroom en bovenstroom van organisatiedynamiek
  • Reflectief leerproces rondom veranderbeweging Reyeroord+
  • Identificeren van kansen en belemmeringen voor circulariteit (Programma Circulair)

Publicaties

Essay “Op afstand maar toch verbonden: samen voor het publieke belang” (Sandra van Thiel e.a., 19 oktober 2020)

Tussen traditie en transitie. Een verkenning van veranderbeweging Reyeroord+ (Hans Joosse en Arwin van Buuren, mei 2020)

Webinars

GovLab010 organiseert regelmatig webinars waarin thema’s worden besproken, zoals “Sturen in tijden van Corona” en “Complexiteit en Design”. Ook wordt nadrukkelijk de link gezocht met het onderwijs. Zo schrijven meer dan 200 Bestuurskundestudenten een plan van aanpak voor de Gemeente Rotterdam over een bepaald sturings- of transitievraagstuk in het kader van het Bachelor 3 vak ‘Management Consultancy & Policy Advice’.

Webinar “Complexiteit en Design” (11 november 2020)

Webinar “Sturen in tijden van Corona” (17 juni 2020)

Wat heb jij aan GovLab010?

In GovLab010 komen voortdurend vragen en ideeën binnen die zich lenen voor innovatief, praktijkrelevant onderzoek waarmee direct maatschappelijke impact kan worden gecreëerd. We zijn daarom op zoek naar onderzoekers die de interesse, tijd en affiniteit hebben om in samenwerking met de Gemeente Rotterdam onderzoek te doen. Onderzoek vindt plaats op basis van cofinanciering van de EUR, de Gemeente Rotterdam en de specifieke opdracht-gevende afdeling of cluster. Omgekeerd wil GovLab010 graag bemiddelen als onderzoekers een mooi idee hebben met relevantie en mogelijk positieve impact voor de gemeente Rotterdam. Via GovLab010 hebben we een breed netwerk binnen de gemeente en kunnen we ook makkelijk partnerschappen organiseren, bijvoorbeeld ten behoeve van onderzoekaanvragen, het verzamelen van data of afstudeeronderzoeken.

Contact en aanmelden nieuwsbrief 

Heb je vragen of suggesties, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
Hans Joosse, Erasmus Universiteit, e-mail: joosse@essb.eur.nl of
Willemijn den Boer, Gemeente Rotterdam, e-mail: wk.denboer@rotterdam.nl

Blijf op de hoogte. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via dit formulier.

GovLab010 Team

Het GovLab010 team bestaat onder meer uit prof. dr. Arwin van Buuren, Floris Hager (EUR) en Robert Grem, Nicolette Nieuwveld (Gemeente Rotterdam)

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Academische Zaken EUR ivm samenwerking met Gemeente Rotterdam
kooistra@essb.eur.nl | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen