Groei aantal internationale studenten houdt aan

De Erasmus Universiteit Rotterdam trekt steeds meer internationale studenten. Het aantal studenten uit het buitenland is dit collegejaar toegenomen met 13 procent tot ruim 5.300. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van het aantal studenten op 1 oktober. De totale studentenpopulatie bedraagt nu circa 26.000. Voor het eerst telt de Erasmus Universiteit meer vrouwelijke dan mannelijke studenten.

Het aantal internationale studenten aan de Erasmus Universiteit blijft sterk doorgroeien. Dit collegejaar kwamen 13 procent meer studenten uit het buitenland naar Rotterdam: 5.385, tegen 4.730 op 1 oktober 2015. Ter vergelijking: in 2013 waren het er nog minder dan 4.000. Momenteel is een vijfde van het totaal aantal studenten afkomstig uit het buitenland. De Erasmus Universiteit telt zo’n 130 nationaliteiten, de meeste internationale studenten komen uit Duitsland, Griekenland, China, Frankrijk en Italië. 

De groei van het aantal internationale studenten hangt samen met een aantal factoren. Zo zijn er steeds meer internationale (Engelstalige) bachelor- en masterprogramma’s. Ook speelt de goede reputatie een rol. Mensen die in Rotterdam hebben gestudeerd raden de Erasmus Universiteit aan bij familie en vrienden, zo blijkt ook uit de International Student Barometer. Vermoedelijk draagt ook de goede internationale reputatie van Rotterdam bij aan de aantrekkelijkheid van studeren in Rotterdam. Tenslotte trekken alle Nederlandse universiteiten meer internationale studenten door de toenemende bekendheid van het goede universitaire onderwijs in Nederland. 

Verbetering onderwijs en onderzoek
Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur: “De Erasmus Universiteit wil een aantrekkelijke plek zijn voor zowel Nederlandse als internationale talenten. Blootstelling aan nieuwe, andere perspectieven is goed voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk profiteert de maatschappij als geheel daarvan. We willen al onze studenten, Nederlandse en internationale, opleiden tot wereldburgers die tijdens hun latere loopbaan kunnen samenwerken met collega's uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden. Daarom streven wij naar ‘international classrooms’ met studenten uit diverse landen en culturen. Maar internationalisering betekent ook dat we Nederlandse studenten aanmoedigen om op uitwisseling gaan naar een universiteit in het buitenland. Dat is een enorme verrijking van hun studie.”

Volgens Baele profiteert ook Rotterdam van de internationalisering: “We zien dat veel internationale studenten, promovendi en wetenschappers die aan de Erasmus Universiteit komen studeren of werken zich ook in Rotterdam willen vestigen. Deze groep draagt meer dan gemiddeld bij aan de ontwikkeling van de lokale economie, zo blijkt. Het is daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de stad, met goede huisvesting en voldoende interessante en uitdagende mogelijkheden om ze hier te houden.”

Omvang studentengemeenschap
De sterke groei van het aantal internationale studenten draagt in belangrijke mate bij aan de toename van de totale studentengemeenschap van de Erasmus Universiteit. Voor het eerst komt het totaal aantal studenten daarmee boven de 25.000. Op 1 oktober 2016 bedroeg de omvang van de studentenpopulatie 25.784 studenten, tegen 23.898 op dezelfde datum een jaar eerder (+7,8 procent). Zowel het aantal bachelor- als masterstudenten is met 7 procent gegroeid. Voor het eerst telt de Erasmus Universiteit verder meer vrouwelijke dan mannelijke studenten (50,3 tegen 49,7 procent). 

Opvallend is de stijging van het aantal nieuwe studenten. Dit jaar staan er 8.084 studenten voor het eerst ingeschreven, een plus van 13 procent. Dat is toe te schrijven aan de instroom van zowel eerstejaarsstudenten en nieuwe masterstudenten. Het totaal aantal inschrijvingen (studenten kunnen zich namelijk voor meerdere opleidingen tegelijk inschrijven) kwam uit op 28.011. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van 2015.

Check de bijgevoegde factsheet voor alle data. 

Over de 1 oktober-telling 
Jaarlijks maakt elke universiteit op 1 oktober de balans op van het aantal studenten en inschrijvingen. De 1 oktober-telling is een momentopname; de cijfers kunnen daarna nog iets wijzigen, omdat de registratie van studenten een doorlopend proces is waarbij er correcties op het verleden toegepast worden.

Aantal (internationale) studenten

International Students

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl