Groot internationaal congres over de Verlichting

Groot internationaal congres over de Verlichting

Circa duizend wetenschappers vanuit de hele wereld komen in de laatste week van juli naar de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij presenteren de nieuwste inzichten over de achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting, de eeuw waarin moderne waarden als vrijheid van meningsuiting, emancipatie, secularisatie en tolerantie ten aanzien van andersdenkenden werden geijkt. 

De wetenschappelijke studie van de achttiende eeuw bloeit als nooit tevoren. Niet alleen het revolutionaire karakter van deze periode, maar ook de vele reacties die de Verlichting opriep worden steeds scherper in kaart gebracht. De dynamiek die ontstond in de strijd tussen voor- en tegenstanders van ‘moderne’ waarden is tot op de dag van vandaag actueel.

Globalisering
Het thema van de conferentie is ‘nieuwe markten, handel en commercie in de achttiende eeuw’. De grondslag voor liberalisering en globalisering is in de achttiende eeuw gelegd. Voor het eerst ontstond een wereldwijd handelsnetwerk en werd het belang van de economie voor het welzijn van mensen en de macht van staten diepgaand geanalyseerd.

In tientallen panels, workshops en ronde tafels wordt de impact van de handel op het denken en doen in het Europa van de achttiende eeuw nader belicht. Vaak gaat het om concrete voorbeelden als de windhandel en tulpomanie. Op een abstracter niveau legden denkers als Adam Smith en Thomas Malthus de basis voor de moderne economische wetenschap.

De Verlichting vormde ook de eerste ronde in de huidige globalisering. Verlichte Europeanen kregen oog voor Azië, Amerika en Afrika. Zo ontstond het moderne kosmopolitisme. Tijdens dit congres doet de markt tevens dienst als metafoor voor de manier waarop achttiende-eeuwers elkaar wereldwijd ontmoetten.

Iedere dag spreken gerenommeerde keynotes van universiteiten van California, Minnesota, Oxford, Bordeaux, Stanford, Utrecht en Amsterdam.

Organisatoren zijn de Nederlands-Belgische Werkgroep 18e Eeuw met de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor de International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS). Vanuit de Erasmus Universiteit is prof.dr. Wiep van Bunge, hoogleraar filosofie, de gastheer. 

Luister ook naar een interview met de organisatoren bij Oog op Morgen  http://www.radio1.nl/item/302485-De-Verlichting.html

Meer informatie

Ceciel Meiborg, Faculteit der Wijsbegeerte, T +31 (0)10 40 88980 of ceciel.meiborg@eur.nl