Groter potentieel CoronaMelder bij heropende samenleving

Sinds het bestaan van CoronaMelder heeft de app een kleine maar merkbare meerwaarde bij het tegengaan van de verspreiding van corona. Bij een heropende samenleving met meer sociale interactie heeft CoronaMelder extra potentieel als aanvulling op het Bron en Contact Onderzoek, maar dan moet het gebruik van de app wel worden gestimuleerd. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek onder leiding van prof. dr. Wolfgang Ebbers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitkomsten worden meegenomen bij de beslissingen om de komende periode al dan niet door te gaan met CoronaMelder.

Sinds oktober 2020 wordt CoronaMelder-app ingezet om het coronavirus te bestrijden. CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek (BCO). De app bereikt sneller en meer nauwe contacten van mensen die corona hebben. Daarnaast geeft CoronaMelder uitleg over wat je kunt doen als je een melding hebt ontvangen. De vraag in hoeverre CoronaMelder een aanvulling is op het reguliere BCO, is tijdens het evaluatie-onderzoek op verschillende manieren uitgezocht.

Klein maar merkbare toegevoegde waarde

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat de CoronaMelder op dit moment een kleine maar merkbare toegevoegde waarde heeft als aanvulling op het reguliere BCO. Zeker waar het gaat om het bereiken van nauwe contacten na een positieve testuitslag. Nu de samenleving heropent, zou CoronaMelder een groter potentieel kunnen laten zien vanwege het toegenomen sociale verkeer. De kans dat meer mensen langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben met besmette mensen zal toenemen, afhankelijk van het vaccinatiebereik en de effectiviteit van het vaccineren.

Potentieel versterken

Het team beveelt aan om voor het vergroten van het potentieel van CoronaMelder in een heropenende samenleving te zorgen dat er meer mensen de app downloaden, het gebruiken en de adviezen opvolgen. Want als meer mensen de app gebruiken, vaker sleutels delen en de adviezen beter opvolgen, is CoronaMelder veel effectiever. Daarnaast is het belangrijk voor de effectiviteit van de app dat de zogenaamde ‘vertraging’ wordt teruggebracht. Dat wil zeggen dat er minder tijd moet komen te zitten tussen het moment waarop iemand met een besmet persoon in aanraking is geweest en het ontvangen van een melding via CoronaMelder.

Over het onderzoek

Al bij de praktijktesten van de app in augustus 2020 is gestart met een doorlopende evaluatie. Tijdens het evaluatieonderzoek is onder meer onderzocht of CoronaMelder ten opzichte van het regulier BCO een extra groep in beeld brengt en/of CoronaMelder mensen sneller in beeld brengt. Bovendien is gekeken naar de verhoudingen tussen het aantal positieve testen dat CoronaMelder ‘aanzet’ en dan het reguliere BCO ‘aanzet’. Ook is er als onderdeel van de evaluatie door het RIVM een studie verricht naar de afname in het reproductiegetal R door de CoronaMelder. Negen maanden na het starten van de evaluatie van CoronaMelder was tevens een aantal epidemiologische impactstudies gereed, zoals het onderzoek na wat er gebeurt na een melding.  Ook is er gekeken of de verspreiding van corona is beperkt door de opvolging van het adviezen dat de CoronaMelder gaf na een melding.  Het evaluatieteam heeft alle bevindingen van de diverse onderzoeken bij elkaar gebracht.

Het team onder leiding van prof. dr. Wolfgang Ebbers van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus Universiteit Rotterdam bestaat verder uit prof. dr. Lotty Hooft, van UMC Utrecht, dr. ir. Nynke van der Laan van Tilburg University en dr. Esther Metting van de Rijksuniversiteit Groningen.   

Downloaden rapport

Evaluatie CoronaMelder, een overzicht van 9 maanden | Wolfgang Ebbers, Lotty Hooft, Nynke van der Laan, Esther Metting, mei 2021
Het rapport is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

 

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen