Harriët Schelhaas nieuwe decaan Erasmus School of Law

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof. mr. dr. Harriët Schelhaas (1971) benoemd als decaan van Erasmus School of Law (ESL). Schelhaas is momenteel hoogleraar Privaatrecht en vice-decaan van ESL aan onze Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zij zal met ingang van 1 januari 2022 de functie van decaan bekleden. Deze functie wordt sinds 1 januari 2013 vervuld door prof. mr. dr. drs. Suzan Stoter. Het College van Bestuur is haar buitengewoon erkentelijk voor haar grote inzet en waardevolle werk.

Volgende ontwikkelingsfase ESL verder vormgeven

Zowel de adviescommissie als de faculteitsraad zijn positief over de benoeming. Er is een groot vertrouwen in Schelhaas om de volgende ontwikkelingsfase van de faculteit ESL verder vorm te geven. Ed Brinksma, voorzitter College van Bestuur en voorzitter van de selectiecommissie, is verheugd met deze benoeming en kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe decaan: “Harriët Schelhaas heeft niet alleen een uitstekende wetenschappelijke staat van dienst, maar heeft ook jarenlange ervaring als advocaat. Aangezien zij sinds 2015 al werkt als hoogleraar bij ESL en sinds 2020 actief is als vice-decaan, is ze uitstekend op de hoogte van het reilen en zeilen binnen deze faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en zeker ook het management. Met deze gedegen basis zal zij uitstekend leidinggeven aan Erasmus School of Law.” 

Harriët Schelhaas over haar benoeming: “Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen als decaan van Erasmus School of Law. Ik ervaar het als een jonge, weinig hiërarchische, open en dynamische faculteit met een hoog no nonsense gehalte, dat past bij mij. We hebben veel studenten met een migratieachtergrond, waarmee we een mooie afspiegeling zijn van de maatschappij en vervullen een regio-functie in het onderwijs. In het onderwijs en onderzoek hebben wij veel contact met de praktijk, en denken als juristen mee met maatschappelijke problemen. Vanuit het credo ‘Where Law Meets Business’, zou ik de enorme expertise van deze faculteit graag verder koppelen aan de praktijk en aan de EUR Strategy 2024. Ik zie ernaar uit om dit te doen in nauwe samenwerking met de andere faculteiten van EUR en voel me vereerd om als decaan hieraan verder gestalte te mogen geven.” 

Negen jaar decanaat 

Schelhaas volgt prof. mr. dr. drs. Suzan Stoter op, die op 1 januari 2013 als decaan werd benoemd en de eerste vrouwelijke decaan van EUR was. Zij heeft het aangedurfd om in 2013 het onderwijs grondig te herzien en over te stappen op kleinschalig, intensief onderwijs in de bachelor. De aantrekkingskracht van ESL is groot, dit blijkt zowel uit de toenemende studentaantallen als uit het feit dat veel onderzoekstalent op het kenmerkende profiel aan de faculteit is verbonden. Typerend voor het decanaat van Suzan Stoter is, in navolging van oprichter Piet Sanders, haar grote inzet om kunst en wetenschap met elkaar te verbinden. Suzan Stoter gaat de faculteit en universiteit niet verlaten. Momenteel kijkt het College van Bestuur op welke wijze zij haar bestuurlijke ervaring verder voor EUR kan inzetten. 

Over Harriët Schelhaas

Schelhaas is sinds 2015 hoogleraar Privaatrecht bij Erasmus School of Law van Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij vanaf 2020 vice-decaan bachelor-opleidingen van ESL en daarmee verantwoordelijk voor de bacheloropleidingen Criminologie, Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid. Zij heeft gestudeerd in Leiden en is daarna Assistent in Opleiding en universiteit docent geweest bij de Universiteit Utrecht. Daar deed zij ook haar promotieonderzoek naar het boetebeding in het Europees contractenrecht. Hierna was Schelhaas tien jaar advocaat bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam, waar zij haar expertise in het commercieel en internationaal contractenrecht verder ontwikkelde. Bij ESL richt professor Schelhaas zich in haar bachelor- en master-onderwijs en onderzoek voornamelijk op het verbintenissenrecht en dan met name het commerciële contractenrecht. 

Schelhaas is (eind)redacteur bij diverse nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften, zoals de European Review of Private Law, de Groene Serie Verbintenissenrecht van Kluwer, het Juridisch Tijdschrift Contracteren, het Maandblad voor Vermogensrecht en de Boekenraad Privaatrecht van Ars Aequi. Zij is bovendien (co)auteur en eindredacteur van een aantal boeken. Daarnaast is Schelhaas Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. 

 

Meer informatie

Barbara Salverda, bestuurssecretaris Erasmus School of Law, b.salverda@law.eur.nl

Ceciel van Hemel, persvoorlichter at Erasmus University Rotterdam, ceciel.vanhemel@eur.nl /+31 6 5376 8058

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen