‘Hecht belang aan consumentendiversiteit’

Bedrijven moeten diversiteit onder consumenten beter op waardeschatten. Dat komt zowel de ondernemingen als de consumenten ten goede, stelt prof. dr. Stefano Puntoni in zijn oratie op vrijdag 13 maart 2015. Hij aanvaardt daarmee de leerstoel Marketing, in het bijzonder globalisering in marketing en consumentengedrag, aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Bekijk ook de video op RSM Discovery.  ​

In zijn oratie Embracing Diversity betoogt Puntoni dat samenlevingen vandaag de dag aanzienlijk diverser zijn dan vroeger. Het is voor veel sectoren daarom van groot belang om theorieën en benaderingen te ontwikkelen die op deze toegenomen consumentendiversiteit inspelen en deze te gelde maken.

Op business schools wordt diversiteit over het algemeen alleen behandeld als onderdeel van human resource management. Maar volgens Puntoni is goed inzicht in de gevolgen van diversiteit ook belangrijk voor onderzoekers op het gebied van marketing. Als pluralistische samenlevingen zoals de onze harmonieus en welvarend willen blijven, moeten alle verschillende groepen in die samenlevingen ook het gevoel hebben dat ze echt meetellen. Deel uitmaken van de markt is een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken.

Globalisering in marketing
Puntoni stelt in zijn oratie ook dat een focus op diversiteit kan bijdragen aan een groter inzicht in sociale verschijnselen. Spanningen die met globalisering gepaard gaan kunnen in termen van diversiteit worden verklaard. Hij behandelt ook enkele verschillende benaderingen van onderzoek naar diversiteit, waarbij hij onder andere gebieden aanwijst waar nog onderzoek naar gedaan kan worden. Puntoni gaat tenslotte in op de gevolgen van de toenemende globalisering en diversiteit voor merkstrategie en managementpraktijken in het algemeen.

Bekijk ook de video met Stefano Puntoni op RSM Discovery

 

Over de leerstoel
Op 1 september 2014 is Stefano Puntoni aan RSM benoemd tot hoogleraar Marketing, in het bijzonder globalisering in marketing en consumentengedrag. Globalisering verwijst naar de toenemende onderlinge verbondenheid van economische, sociale en technologische processen in landen en regio's. Puntoni richt zich in zijn onderzoek op de invloed van globalisering op brand management, communicatie, marketingstrategie en consumentengedrag.

Over Stefano Puntoni
Stefano Puntoni ontving verschillende beurzen en prijzen, waaronder een Marie Curie Fellowship van de Europese Commissie en een Outstanding Performance by a Young Researcher ERIM award. De resultaten van zijn onderzoek zijn gepubliceerd in gerenommeerde internationale tijdschriften, waaronder Management Science, Journal of Consumer Research, Journal of Marketing Research, International Journal of Research in Marketing, en Organizational Behavior and Human Decision Processes. Hij is tevens Area Editor voor het International Journal of Research in Marketing.

Meer informatie

Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager RSM, T +31 10 408 2877 of E mschouten@rsm.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen