HERA-subsidie voor project over diversiteit en muziekfestivals

Festival in Rotterdam
Iris van den Broek

Het project 'European Music Festivals, Public Spaces and Cultural Diversity', onder leiding van prof. Ian Woodward (University of Southern Denmark), ontving onlangs de subsidie ​​'JRP Public Places: Culture and Integration in Europe', van Humanities in the European Research Area (HERA). Dr. Pauwke Berkers van ESHCC is een van de hoofdonderzoekers.

Festivals worden een steeds populairdere manier waarop mensen cultuur consumeren en ervaren. Maar hoewel muziekfestivals mensen verbinden en tolerantie bevorderen, kunnen ze ook leiden tot ongelijkheden en sociale uitsluiting. In het project 'European Music Festivals, Public Spaces and Cultural Diversity' worden muziekfestivals bestudeerd als ontmoetingen met diversiteit.

De onderzoeksresultaten moeten bijdragen aan lokale, nationale en Europese inzichten in de representatie van culturele verschillen. Ook moeten er innovatieve strategieën  worden ontwikkeld voor festivalorganisatoren om culturele diversiteit en sociale te bevorderen.

In samenwerking met lokale en EU-partners is de belangrijkste uitdaging voor de onderzoekers om de coördinatie, representatie en onderhandeling van culturele diversiteit van muziekfestivals te begrijpen. Het project hanteert een kwalitatieve, vergelijkende benadering om op meerdere onderzoeklocaties de betekenis van festivals te onderzoeken voor organisatoren, festivalmedewerkers, artiesten en publieken en de gemeenschap in bredere zin.

Ook de gelokaliseerde inzichten, ervaringen en patronen van betrokkenheid worden onderzocht, en de materiele, ruimtelijk-temporele en symbolische organisatie van festivalterreinen en hun rol in het construeren van de betekenis en ervaring van het festival. De onderzoekers doen dit door observatie door deelnemers, enquêtes, onderzoeksinterviews en audiovisuele methodologieën.

Professor
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen