Herkansingen verhogen academische resultaten niet

Ivo Arnold, vice-decaan van en hoogleraar economisch onderwijs aan Erasmus School of Economics, schrijft in zijn wetenschappelijke artikel:'Resitting or compensating a failed examination: does it affect subsequent results?', over de effecten van herkansingen en compensatiereglingen. Volgens Arnold is het bewijs dat aantoont dat herkansingen een 'postitief effect' hebben op de vooruitgang van een student zeer zwak. 

Alhoewel Ivo Arnold de herkansingen niet wil afschaffen, zegt hij tegen Times Higher Education dat hij veel gevallen ziet waarin de negatieve effecten de overhand hebben op de positieve effecten van een herkansing. 'I’ve seen too many cases when students spend too many years in the same programme, having to do resits, and not progressing. It means that young people are misusing their time.'.
 

Meer informatie

Klik hier om het artikel te lezen, zoals verschenen in Times Higher Education, d.d. 15 november 2016.