Het bedrijfsleven heeft ook zijn eigen organisatiecapaciteit om het ondernemingsklimaat te verbeteren

Frank van Oort, Professor of regional and urban economics at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

De voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen, beweerde onlangs dat het Nederlandse ondernemingsklimaat verslechtert en dat de overheid onmiddellijk moet ingrijpen. Walter Manshanden en Frank van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie aan Erasmus School of Economics, pleiten in het FD (14 juli 2022) ervoor dat VNO-NCW zelf orde op zaken stelt in plaats van naar de regering te wijzen.

DG Regio

Het concurrentievermogen van onze steden en regio's hangt van veel factoren af. De Regional Competitiveness Index van de afdeling Regionaal en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie (DG Regio) onderscheidt maar liefst 75 variabelen die meetellen. Volgens de hoogleraren doen Nederlandse regio's het juist goed: bijna alle Nederlandse regio's staan in het onderzoek van 2019 in de top. Wereldwijd staat Nederland op de zesde plaats, aldus het World Economic Forum.

Bedrijven zijn ook verantwoordelijk

Manshanden en van Oort vragen zich af of actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals mismatches op de arbeidsmarkt, meteen door 'de' overheid moeten worden opgelost. Zij redeneren dat de overheid verantwoordelijk is voor delen van het vestigingsklimaat, maar dat het bedrijfsleven zelf ook een organisatorische verantwoordelijkheid heeft. Ondernemerschap, marktkansen en innovatie moeten vooral van de private sector komen. Bedrijven kunnen hogere lonen betalen, betere opleidingen verzorgen, samenwerken met het middelbaar beroepsonderwijs en vaste contracten aanbieden.

Bovendien pleiten zij ervoor dat de samenleving nadenkt over meer fundamentele vragen: We moeten ons afvragen welke bedrijven we eigenlijk uit het buitenland willen. Is er plaats voor, hebben we het juiste arbeidsaanbod? Welk doel dient het?  Wie heeft er baat bij? Zijn belastingvoordelen nodig?

Tot slot motiveren de hoogleraar en Manshanden VNO-NCW om hun sleutelrol op te pakken en samen met de sociale partners bij te dragen aan politieke stabiliteit, een gelijk speelveld, goed onderwijs en leefbare, groene steden en regio's. Dan neemt ook de aantrekkelijkheid voor het buitenland toe. 

Professor
Meer informatie

Voor het hele artikel van FD, 14 juli 2022, klik hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen