‘Het geeft mij energie om mensen te verbinden’

10 vragen aan Roelien Ritsema van Eck, sinds 1 november binnen het College van Bestuur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (financiën, economisch beleid, HR, terreinen en gebouwen en informatievoorzieningen). 

1. Je bent op 1 november begonnen als lid College van Bestuur. Wat zijn je eerste indrukken?

“Ik merk vooral een enorme bevlogenheid bij medewerkers, zowel bij het wetenschappelijk personeel als bij de support staf. En ik zie dat er hier hard wordt gewerkt.”

2. Voel je al een beetje thuis?

“Ik voel me hier echt welkom. Collega’s zijn zeer bereidwillig om mij te helpen de EUR goed te leren kennen. Ik val ook met mijn neus in de boter. De nieuwe strategie waar nu aan wordt gewerkt is een prachtig handvat om de universiteit beter te maken door de goede keuzes te maken.”

3. Waarom heb je voor de EUR gekozen?

“Dit is een ondernemende universiteit in een ondernemende stad. Dat sprak me aan. Dit is ook een organisatie met grote maatschappelijke impact, een plek waar professionals werken aan complexe vraagstukken. En wat ik leuk vind aan deze functie: er zijn weinig banen met zo’n grote diversiteit aan dossiers, van IT tot HR en van studentenhuisvesting tot duurzaamheid. Voor mij is de uitdaging om daar verbanden in aan te brengen.”

4. Corien Prins, voorzitter van de Raad van Toezicht, noemt je ‘een verbindende teamplayer die verder kan kijken dan de eigen portefeuille’. Wat bedoelt ze daarmee, denk je?

“Ik wil mensen écht verbinden. Dat geeft mij energie. Interesse tonen in mensen. Een goede relatie met en tussen mensen is voor mij een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken. Waarbij je wel kritisch op elkaar moet kunnen zijn als het gaat om inhoud. Daarnaast geloof ik zeer in kwetsbaarheid. Eerlijk zijn over moeilijke zaken. Tenslotte vind ik toegankelijkheid heel belangrijk. Mijn deur staat altijd open - letterlijk en figuurlijk.”

5. In je LinkedIn-profiel staat dat je je aangetrokken voelt tot complexe vraagstukken met een maatschappelijke impact. Wat bedoel je daarmee?

“Kort gezegd: ik houd van gedoe. Ik vind het heerlijk om overzicht te brengen in lastige dossiers en ze tot een goed einde te brengen. Ook wil ik werk doen dat er echt toe doet. Het klinkt heel cliché, dat weet ik, maar ik wil bijdragen aan een betere wereld.”

6. Wat zijn de grootste uitdagingen?

“We moeten blijven kijken naar de balans tussen enerzijds zo goed mogelijk presteren op dagelijkse basis en anderzijds verandering en vernieuwing. Beide zijn belangrijk. Je kunt niet aan iets nieuws beginnen als de basis niet op orde is. Daarnaast zie je vragen en eisen veranderen. Studenten willen goed ingerichte werkplekken, IT wordt steeds belangrijker in het dagelijks functioneren van onderwijs en onderzoek.”

7. Speelt voor jou eigenlijk mee dat het CvB nu voor het eerst in de geschiedenis van de EUR uit meer vrouwen dan mannen bestaat?

“Die verhouding binnen het CvB op zich niet, maar ik geloof wel in diverse teams - waarbij diversiteit voor mij verder gaat dan man/vrouw. Dat wil ik ‘voorleven’, in het bijzonder aan mijn drie dochters - ook met een goede work-life balance.”

8. Is dat laatste moeilijk in deze functie?

“Het is zeker niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. Bijvoorbeeld ook door grenzen te stellen: zo wil ik mijn kinderen minstens 2 keer per week naar school kunnen brengen.”

9. Je was initiatiefneemster van het programma ‘Be a professional’ en je begeleidde binnen en buiten ABN Amro high potentials. Wat was daarvoor de drijfveer?

“Ik vind het belangrijk om mensen verder te ontwikkelen, hen vaardigheden als storytelling en pitch- en presentatietrainingen mee te geven. Dan haal je sneller en beter resultaten. Ik geloof ook zeer in het stimuleren van talent. Ik geniet ervan als jonge mensen het uiterste uit zichzelf halen. Hier op de EUR lopen de leiders van de toekomst. Sonia Shvets bijvoorbeeld, de student host van de Opening Academisch en de dies natalis – wat een talent!”

10. Wat doe je buiten werktijd?

“Los van mijn gezin hebben we een druk sociaal leven. Het is bij ons vaak open huis, met veel mensen over de vloer. Daarnaast doe ik aan kickboksen en hardlopen. En ik wil gaan sporten bij Erasmus Sport. Je werk doe je immers het beste als je fit bent.”

CV

Roelien Ritsema van Eck (1975)

Studie: oa Bedrijfskunde (Rijksuniversiteit Groningen) en International Management (Oxford Brookes University)

Samenwonend, drie dochters (10,8 en 6 jaar)

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht van Zorggroep Sint Maarten