'Het goede gesprek'

Goede medezeggenschap op alle niveaus in de universiteit is van essentieel belang, stellen collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr en Universiteitsraad-voorzitter René Karens. Maar op veel plekken in de universiteit wordt nog niet ‘het goede gesprek’ gevoerd. Daarom starten de Universiteitsraad, het College van Bestuur en de decanen een gezamenlijk project om de medezeggenschap op alle niveaus te verbeteren.  

"We hebben geconstateerd dat veel partijen, zowel bestuur als studenten en docenten, nog onvoldoende kennis hebben van en gevoel voor wat medezeggenschap zou moeten of zou kunnen zijn. Het gevolg is dat op veel plekken niet steeds ‘het goede gesprek’ wordt gevoerd en dat het vinden van gemotiveerde en geïnformeerde leden van opleidingscommissies, faculteitsraden en universiteitsraad lastig is. Tenslotte wordt de universitaire gemeenschap onvoldoende betrokken bij de bestaande structuren van medezeggenschap. De representativiteit van de medezeggenschap is daarom te beperkt. Dat moet en kan anders", stellen Van der Meer Mohr en Karens in een gezamenlijke verklaring.

"Vandaag is een gezamenlijk project gestart waaraan zowel de Universiteitsraad, als het College van Bestuur en de decanen actief deelnemen. Het uiteindelijke doel van het project is dat de medezeggenschap op alle niveaus van de EUR van zo’n niveau is dat overal het goede gesprek wordt gevoerd tussen goed geïnformeerde en gemotiveerde docenten en studenten en bestuurders die bereid zijn de inbreng van hun medezeggenschap serieus te nemen." 

Samen optrekken

Volgens Van der Meer Mohr en Karens kan er nog meer worden bereikt door samen op te trekken in de landelijke discussie over de toekomst van de universiteit. "Dat kan door ons verlangen kenbaar maken om onze publieke middelen ook daadwerkelijk in te zetten voor versterking en verbetering van hoger onderwijs en wetenschap. Door te pleiten voor vertrouwen en autonomie, en voor het terugdringen van het omvangrijke stelsel van toezicht en prestatiecontracten. Voor rust aan het front en minder ‘dynamisering’ (voorwaardelijke toekenning) van de eerste geldstroom. Voor voldoende middelen om alle beleidsvoornemens te realiseren. Voor waardering van een heterogene, diverse academie waar zeggenschap en medezeggenschap elkaar in gezond evenwicht houden."

Van der Meer Mohr en Karens roepen studenten en medewerkers tenslotte op om mee te denken over versterking van de medezeggenschap op de universiteit via naar universiteitsraad@abd.eur.nl of www.facebook.com/UraadEUR.

Lees de volledige verklaring 'Het goede gesprek' hier.  

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 of E press@eur.nl