‘Het logistieke systeem in Nederland moet slimmer en veerkrachtiger’

Het Financieele Dagblad
Erasmus School of Economics

Volgens Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie aan Erasmus School of Economics, staat de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk. Door de klimaatverandering en het extreme weer, maar ook de regionalisering van productie wordt het steeds duidelijker dat het logistieke systeem in Nederland slimmer en veerkrachtiger moet. In een artikel van het Financieele Dagblad, schrijft van Oort samen met co-auteurs Merten Nefs, Paul Gerretsen, Tom Daamen en Wil Zonneveld, hoe dit gerealiseerd kan worden.

Ontregeld systeem

Volgens de auteurs moet Nederland blijven profiteren van haar unieke plek in de Eurodelta, maar het logistieke gebied dat zich uitstrekt over Nederland verandert sterk. ‘Achterlandverbindingen komen al in het geding wanneer het water in de Rijn of Maas te laag staat voor de binnenvaart. Ook bij de recente wateroverlast kwam de logistiek tot stilstand. Zeespiegelstijging en een mogelijke zeesluis bij Europoort ontregelen het systeem in de toekomst nog verder.’

Het versleten verhaal

Volgens de auteurs moeten we voorbij het versleten verhaal van Nederland distributieland. ‘Bij investeringskeuzes moet, ten eerste, de toegevoegde waarde van logistiek boven vrachtvolume worden geplaatst. De prioriteit moet liggen bij het creëren van hoogwaardige banen.’ Ook vinden de auteurs dat doorvoer en re-exportactiviteiten moeten worden ontmoedigd die slecht zijn voor de leefomgeving en economisch weinig opleveren. De reële toegevoegde waarde van de logistiek is vaak beperkt, terwijl de negatieve omgevingseffecten vaak groot zijn.

Het nieuwe verhaal

‘Het nieuwe verhaal gaat verhaal gaat daarom onvermijdelijk over duurzame en weerbare logistiek, met een andere kostenverdeling op korte termijn en behoud van waardevolle concurrentiekracht op de lange termijn’, schrijven de auteurs. ‘Dit kan niet zonder sturing op ruimtelijke integratie. Nieuwe logistieke projecten, van infrastructuur tot distributiecentra, moeten onderdeel worden van regionale planvorming en gebiedsontwikkelingen, inclusief klimaatadaptaties.’

Professor
Meer informatie

Het volledige artikel van Het Financieele Dagblad, 17 oktober 2021, kunt u hierboven downloaden

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen