Het macro-perspectief onderbreekt in Den Haag

Het macro-perspectief onderbreekt in Den Haag

Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, geeft in een interview met Economie in Perspectief zijn mening over diverse onderwerpen, waaronder het macro-economisch beleid in Nederland, de financiële sector, de Europese Centrale Bank en het fiscaal stelsel.

Volgens Jacobs is Nederland hard op weg om in een ‘verloren decennium’ terecht te komen. ”We zijn nu heel erg blij -naar mijn idee ten onrechte- met 2 procent groei. Om het verlies een beetje goed te maken, moet je aan dubbele percentages denken. We leggen ons er bij neer dat we door de crisis 10 procent van het bbp structureel laten verdampen. De werkloosheid daalt nu licht, maar er is absoluut geen sprake van inhaalgroei. Het lijkt er op alsof de crisis permanent wordt. Misschien komt dit omdat we niet willen zien wat er macro-economisch aan de hand is of dit niet willen begrijpen.

Meer informatie

Klik hier om het interview te lezen in Economie in Perspectief, d.d. 30 september 2016