Het ontmaskeren van leugens

De Volkskrant
Sophie van der Zee
Erasmus School of Economics

In een recentelijk artikel uit De Volkskrant gaat Sophie van der Zee, universitair docent toegepaste economie aan Erasmus School of Economics, in op het ontdekken van leugens. Hoe kan je een leugen herkennen?

De polygraaf wordt al een eeuw lang gebruikt als leugendetector. Een polygraaf meet echter alleen stress, terwijl stress slechts een van de redenen is waarom leugenaars zich anders gedragen dan mensen die de waarheid spreken. Een potentieel betere manier om leugens te herkennen is via het analyseren van lichaamsbewegingen, stelt Van der Zee.

De universitair docent onderzocht dit door proefpersonen een full body motion capture suit aan te laten trekken: een pak die lichaamsbewegingen zeer nauwkeurig meet. ‘Wij zien dat vier op de vijf mensen over hun hele lichaam meer bewegen als ze liegen dan als ze de waarheid spreken. Een op de vijf mensen beweegt juist minder als die liegt dan als die de waarheid spreekt’, concludeerde Van der Zee. Toch blijft het vertalen van dit experiment naar de praktijk een uitdaging.

Universitair Docent
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van De Volkskrant, 8 april 2023, hierboven downloaden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen