Het structureel probleem van Zuid-Holland

Erasmus School of Economics

Zuid-Holland is de afgelopen jaren veel minder hard gegroeid dan andere provincies. In de tien jaar voor de coronacrisis groeide de provincie maar 8%, terwijl de Nederlandse economie als geheel bijna tweemaal zo snel groeide. Volgens Frank van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie aan Erasmus School of Economics, kampt Zuid-Holland met een structureel probleem. ‘De regio was heel lang succesvol, maar daardoor zitten veel bedrijven op de top van hun levenscyclus of zijn eroverheen.’

Een structureel probleem

Na Noord-Holland is Zuid-Holland economisch de belangrijkste provincie. Ruim een op de vijf euro’s die in Nederland wordt verdiend komt hier vandaan. Dus wat is er misgegaan in Zuid-Holland? Volgens Frank van Oort is het een structureel probleem. Veel bedrijven zouden op de top van hun levenscyclus zitten of er al overheen zijn. ‘Denk aan de tuinbouw, de chemische industrie en de transportsector. Dat is een gevaarlijk punt. Kijk naar de auto-industrie in Detroit die heeft verzaakt om te diversificeren, of om te investeren in nieuwe technologie. De helft van de bevolking is daar weggetrokken.’

Polycentrisch karakter

Een goed voorbeeld hiervan is Nederlands grootste bedrijf, Shell. Shell is ruim honderd jaar een succesvol oliebedrijf geweest maar moet nu het roer radicaal omgooien door de energietransitie. En ook bij andere grote bedrijven vallen nu klappen. Van Oort wijst op het polycentrisch karakter van Zuid-Holland. ‘Er wordt van uitgegaan dat een stedelijk gebied met drie miljoen inwoners economisch harder groeit dan andere regio’s doordat er grote uitwisseling van kennis is en er veel geschikte arbeidskrachten zijn.’ Maar de arbeidsmobiliteit kan flink haperen als verbindende wegen en treinen overbelast zijn en de huizenmarkt oververhit is.

Groeiagenda

De verwachtingen zijn dat er de komende tien jaar zo’n 216.000 inwoners bij komen, veel meer dan in andere provincies. De Economic Board Zuid-Holland komt daarom binnenkort met een groeiagenda, waarin vooral wordt ingezet op betere infrastructuur en nieuwe technologie. Volgens Van Oort zorgen de plannen voor 1 procentpunt meer groei per jaar en 120.000 nieuwe banen, maar een deel van die banen vervangt de banen die verdwijnen in de oude industrie.

Professor
Meer informatie

Het volledige artikel van Elsevier, 30 januari 2021, kunt u hierboven downloaden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen