H.J. Witteveenleerstoel bij Erasmus School of Economics

Dankzij schenkingen aan Erasmus School of Economics (ESE) is per 1 november 2014 de H.J. Witteveenleerstoel ingesteld. De giften en naamgeving reflecteren het maatschappelijk belang dat wordt gehecht aan het onderzoek op het terrein van de monetaire- en macro economie. Met de leerstoel wordt het mogelijk het onderzoek naar macrorisico’s en monetaire economie uit te bouwen en de verkregen inzichten uit te dragen. ESE is zeer verheugd dat emeritus hoogleraar Johannes Witteveen bereid is gevonden zijn naam te verbinden aan de leerstoel.

Deze leerstoel op naam is een erkenning van de verdiensten van prof.dr. Johannes Witteveen op het terrein van het nationale en internationale financieel-economisch beleid en debat. Omdat bij uitstek het vakgebied monetaire economie en macrorisico’s geschikt wordt gevonden om van deze erkenning blijk te geven, is deze gekoppeld aan de huidige hoogleraar monetaire economie prof.dr. Casper de Vries. Hiermee wordt een versterking van het genoemde vakgebied gerealiseerd en vindt er een goede inbedding plaats in het onderwijs en onderzoek van Erasmus School of Economics.

Nederlandse Economische Hogeschool
Casper de Vries: ‘Ik ben bijzonder verheugd dat de H.J. Witteveen leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is gevestigd. Rotterdam heeft een bijzondere geschiedenis als het aankomt op monetaire macro-economie. In de jaren dertig was de Nederlandse Economische Hogeschool het buitenbeentje dat tegen de gouden standaard durfde te pleiten. In de jaren vijftig werd vanuit Rotterdam een belangrijk debat gevoed over de macro-economie (met Koopmans, Holtrop, Witteveen en Tinbergen); het monetarisme kwam via Rotterdam Nederland binnen. Ik hoop op deze onconventionele traditie voort te kunnen bouwen en deze te kunnen vernieuwen.’

Rotterdamse traditie
Volgens De Vries hebben de recente kredietcrisis en eurocrisis wel uitgewezen dat het onderzoek in de macro- monetaire economie behoefte heeft aan een meer pragmatische en veelzijdige aanpak. Dit past perfect in de Rotterdamse traditie. De onderzoeksagenda van de H.J. Witteveenleerstoel gaat sterk hieraan bijdragen. Het onderzoek van De Vries zal zich richten op de studie van grote schokken in de macro-modellen; de interactie tussen de financiële sector en de macro-economie; de kwestie van endogeniteit van het economisch beleid en de macro-economie (daar beleid en de macro economie op elkaar reageren en daardoor moeilijk uit elkaar zijn te trekken); de relevantie van de monetaire en financiële markten als schokdempers en als veroorzakers van schokken; van de micro-economie van vertrouwen en bubbels naar de monetaire macro-economie.

 

Meer informatie

Ronald de Groot, communication officer Erasmus School of Economics, 
M 06 53 64 18 46 E rdegroot@ese.eur.nl