H.J. Witteveenleerstoel ingesteld aan Erasmus School of Economics

Aan Erasmus School of Economics is onlangs de H.J. Witteveen leerstoel opgericht om de verdiensten van emeritus hoogleraar Johannes Witteveen op het terrein van het nationale en internationale financieel-economisch debat en voor de Nederlandse en de wereldeconomie te eren. De leerstoel wordt bezet door prof.dr. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics en is mede tot stand gekomen dankzij de inspanningen van een Comité van Aanbeveling. Met de leerstoel wordt het mogelijk het onderzoek naar macrorisico’s en monetaire economie uit te bouwen en de verkregen inzichten naar de samenleving uit te dragen. 

Rotterdamse traditie

Casper de Vries: ‘Ik ben bijzonder verheugd dat de H.J. Witteveen leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is gevestigd. Rotterdam heeft een bijzondere geschiedenis als het aankomt op de monetaire macro-economie. In de jaren dertig was de Nederlandse Economische Hogeschool het buitenbeentje dat tegen de gouden standaard durfde te pleiten. In de jaren vijftig werd vanuit Rotterdam een belangrijk debat gevoed over de macro-economie met Koopmans, Holtrop, Witteveen en Tinbergen. Het monetarisme kwam via Rotterdam Nederland binnen. Ik hoop deze onconventionele traditie voort te kunnen bouwen en deze te kunnen vernieuwen.’

Volgens De Vries hebben de recente kredietcrisis en eurocrisis wel uitgewezen dat het onderzoek in de monetaire economie behoefte heeft aan een pragmatische en veelzijdige aanpak. De Vries: ‘Neem de vergrijzing van de samenleving of de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Beide onderwerpen hebben meerdere invalshoeken met bijbehorende verschillende analysetechnieken. Dit past perfect in de Rotterdamse traditie. De onderzoeksagenda van de H.J. Witteveenleerstoel gaat hier stevig aan bijdragen’. Het onderzoek van Casper de Vries zal zich richten op de studie van grote schokken in de macro-modellen; de interactie tussen de financiële sector en de macro-economie; de kwestie van endogeniteit van het economisch beleid en de macro-economie (daar beleid en de macro economie op elkaar reageren en daardoor moeilijk uit elkaar zijn te trekken); de relevantie van het monetaire beleid en de financiële markten als schokdempers èn als veroorzakers van schokken; de relatie tussen de micro-economie van vertrouwen, speculatieve bubbels en de monetaire macro-economie.

Johannes Witteveen 

Johannes Witteveen (1921) begon in 1939 als student aan de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH), een van de rechtsvoorgangers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 1947 cum laude bij prof.dr. Jan Tinbergen. Samen met Tinbergen werkte Witteveen mee aan de opbouw van het Centraal Planbureau. In 1948 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Staathuishoudkunde, conjunctuurleer en economische politiek aan de NEH. Witteveen verruilde in 1963 de NEH voor de ministerspost Financiën in het kabinet-Marijnen. Na de val van dit kabinet keerde hij tot 1967 terug in de Tweede Kamer en was hij buitengewoon hoogleraar Staatshuishoudkunde aan de NEH. Van 1967 tot 1971 was hij opnieuw minister van Financiën, nu in het kabinet-De Jong. Van 1973-1979 was hij directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Hij bekleedde in zijn rijke loopbaan vele commissariaten bij grote internationale en Nederlandse ondernemingen. Decennia na zijn pensioen is hij nog steeds een gerespecteerd econoom. Hij publiceert in de Financial Times en deed nog onlangs de IMF-leiding ideeën aan de hand voor een grotere rol van het IMF in de Europese schuldencrisis.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communication officer Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: 06 53 641 846

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen